Witamy na stronie

Stowarzyszenia Biblistów Polskich

 

Program 61. Sympozjum Biblistów Polskich

Bydgoszcz, 16–18.09.2024 r.

 

 

DZIEŃ I: Poniedziałek, 16 września 2024 r. 

Przyjazd do Centrum Edukacyjno–Formacyjnego (CEF), ul. Grodzka 18 w Bydgoszczy ORAZ HOTELI, parking przy CEF oraz przy hotelach, recepcja czynna od godz. 15.00.

15.30 – Zebranie Zarządu SBP

18.00 – Wspólna kolacja (refektarz CEF)

19.00 – XX Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich (aula CEF)

 

21.00 – Eucharystia (kaplica główna CEF) (dla chętnych)

 

DZIEŃ II: Wtorek, 17 września 2024 r.

8.00 – Śniadanie (refektarz CEF)

9.00 – Otwarcie 61. Sympozjum Biblistów Polskich (aula CEF)

 

9.15 – I sesja (aula CEF)

 1. O. prof. J.-L. Ska SJ (Papieski Instytut Biblijny, Rzym), La storia d’Israele riletta sulle rovine del tempio di Gerusalemme (referat, 45 min.) online

 

10.00 – Dyskusja

10.15 Dr hab. Maciej Münnich (KUL, Lublin), Pierwsze pełne polskie tłumaczenie i komentarz tekstów religijnych z Ugarit (komunikat, 15 min.)

10.30 – Przerwa (kawa/herbata) (sala wspólnotowa obok auli oraz korytarze na I i II p.):
w czasie przerwy prezentacja wydawnictw i biura podróży

 

11.00 – II sesja (aula CEF)

 1. Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz (KUL, Lublin), Sanktuaria Góry Efraima
  i Lajisz/Dan w Sdz 17,1-18,31. Religia i moralność w Izraelu u schyłku epoki przedmonarchicznej w optyce historiografii duteronomistycznej
  (referat, 30 min.)
 2. Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (UMK, Toruń), Relektura historii Izraela
  w księgach Ezd-Ne
  (referat, 30 min.)
 3. Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki (UG, Gdańsk), Joz 14,6-15: świadectwo inkluzywnej koncepcji Izraela (referat, 30 min.)

 

12.30 – Dyskusja

12.45 – Pamiątkowa fotografia – aula CEF

13.00 – Obiad (refektarz CEF)

 

14.15 Turystyka i rekreacja w Bydgoszczy; zwiedzanie m.in. Katedry Bydgoskiej
i Muzeum Diecezjalnego – oprowadzanie z przewodnikiem (2 grupy na zmianę)

 

16.20 – Przejazd autokarem do kościoła pw. Świętych Polskich Braci Męczenników: Sanktuarium Nowych Męczenników, miejsca ostatniej Eucharystii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

17.00 – Eucharystia; przewodniczy bp Krzysztof Włodarczyk, biskup bydgoski

18.00 – Zwiedzanie m.in. Kaplicy Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

18.30 – Powrót do CEF

19.00 – Kolacja i spotkanie integracyjne (refektarz CEF)

 

DZIEŃ III: Środa, 18 września 2024 r.

 

8.00 – Śniadanie (refektarz CEF)

 

9.00 – III sesja (aula CEF)

 1. O. dr Michał Karnawalski SJ (AKW – Collegium Bobolanum), Onomastyczne gry słów i ich funkcje w cyklu Eliasza (1Krl 16,28 – 2Krl 2,25) (referat, 30 min.)
 2. Ks. dr Marcin Chrostowski (PIKCH, Bydgoszcz), Najnowsze kierunki badań nad Księgą Judyty (referat, 30 min.)
 3. Dr Przemysław Kubisiak (KUL, Lublin), Moria jako miejsce ofiary Izaaka (Akeda) i Świątyni Jerozolimskiej w świetle źródeł biblijnych i rabinicznych (komunikat, 15 min.)

 

10.15 – Dyskusja

10.30 – Przerwa (kawa/herbata) (sala wspólnotowa obok auli oraz korytarze na I i II p.)

 

11.00 – IV sesja: Życie Biblią w Kujawsko–Pomorskiem (aula CEF)

 1. Dr hab. Anastazja Seul (UZ, Zielona Góra), Biblioterapia i arteterapia w służbie słowu Bożemu. Kreatywne metody odczytywania tekstu biblijnego w duszpasterstwie (komunikat, 15 min.)
 2. Lek. med. Małgorzata Zasępa (Polski Instytut Psychodramy), Bibliodrama przestrzeń doświadczenia mocy słowa Bożego (komunikat, 15 min.)
 3. Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Bydgoskiej, Fenomen Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci (komunikat, 15 min.)

 

11.45 – Dyskusja

12.00 – Komunikaty końcowe, podsumowanie i zakończenie sympozjum

12.15 Eucharystia (kaplica główna CEF)

13.00 – Obiad (refektarz CEF)

 

 

Szczegóły: marcinchrostowski@gmail.com 

 

***

 

Więcej informacji w dziale Aktualności