PROGRAM 
XVI Walnego Zebrania i 57. Sympozjum Biblistów Polskich

(Wigry, 16-18.09.2019 r.)

 

DZIEŃ I: 16 września 2019 r.

  1. Przyjazd do Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach (Wigry 11; 16-402 Suwałki) (recepcja czynna od godz. 15.00)

18.00 – wspólna kolacja (refektarz klasztorny)

19.00XVI Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Galeria Duża, Dom Królewski)

DZIEŃ II: 17 września 2019 r.

7.30 – śniadanie (refektarz klasztorny)

8.15 – otwarcie 57. Sympozjum Biblistów Polskich (Galeria Duża, Dom Królewski)

8.30 – I sesja (Galeria Duża, Dom Królewski)

  1. Ks. dr hab. Adam Kubiś (KUL, Lublin), Zależność między chorobą a grzechem w świetle J 5,14 i 9,2-3 (referat, 30 min.)
  2. Ks. lic. Stanisław Sadowski (KUL, Lublin), Udział Piotra w męce, śmierci  i zmartwychwstaniu Jezusa – Pana (J 13; 18-21) (referat, 30 min.)

9.30 – dyskusja

10.00 – przerwa (kawa/herbata)

10.30 – II sesja

  1. Dr Aleksandra Nalewaj (UWM, Olsztyn), Funkcje kobiet w Ewangelii według św. Jana w świetle opisu dialogu przy studni (J 4,1-42) (referat, 30 min.)
  2. Ks. prof. UWM dr. hab. Zdzisław Żywica (UWM, Olsztyn), Sumienie według św. Pawła w świetle Listu do Rzymian (referat, 30 min.)

11.30 – dyskusja

12.00 – Msza święta (kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach w kompleksie klasztoru): przewodniczy JE. Ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki (po Mszy św. zdjęcie pamiątkowe)

13.00 – Obiad (refektarz klasztorny)

15.00 – Rekreacja według wyboru:

I – jedna grupa (ok. 50 osób):
Zwiedzanie klasztoru oraz rejs statkiem papieskim (2 godz); wieczorem: kolacja w Tawernie w Ogrodach Klasztornych (ognisko, grill, spotkanie towarzyskie).

II – druga grupa (ok. 40 osób):

Wycieczka: Sejny, Giby, Studzieniczna lub Suwalski Park Krajobrazowy – Jezioro Hańcza, Cisowa Góra, Smolniki, Turtul, Głazowiska, Trójstyk granic, mosty w Stańczykach, powrót na kolację w Tawernie w Ogrodach Klasztornych (w razie niepogody – w refektarzu).

DZIEŃ III: 18 września 2019 r.

7.30 – Eucharystia (kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach w kompleksie klasztoru)

8.00 – śniadanie (refektarz klasztorny)

9.00 – III sesja (Galeria Duża, Dom Królewski)

  1. Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW, Warszawa), Tekst masorecki (TM) jako podstawa przekładu ksiąg protokanonicznych Starego Testamentu (referat, 30 min.)
  2. Ks. dr Jarosław Kwiatkowski (WSD, Płock), Koncepcja oddzielenia  w narracjach Rdz 1-3 i jej recepcja w Rz 1-8 (referat, 30 min.)

10.00 – dyskusja

10.30 – przerwa (kawa/herbata)

11.00 – IV sesja

  1. Ks. dr Marcin Chrostowski (WSD, Bydgoszcz), Geografia w służbie orędzia Księgi Judyty (referat, 30 min.)
  2. ks. prof. UAM dr hab. Piotr Ostański (UAM, Poznań), Spostrzeżenia bibliografa biblistyki polskiej na temat twórczości pisarskiej środowiska polskich biblistów (komunikat, 15 min.)
  3. Ks. dr Roman Mazur (UPJP II, Kraków), Konkordancja do Biblii Greckiej (komunikat, 15 min.)

12.00 – dyskusja

12.30 – komunikaty wydawnicze, podsumowanie i zakończenie sympozjum

13.00 – obiad (refektarz klasztorny)

 

Zapraszamy też do działu Aktualności