Witamy na stronie

Stowarzyszenia Biblistów Polskich

 

Słowo Pożegnania Śp. Ks. Lic. Michała Magdy SVD, skierowane do Zgromadzenia Słowa Bożego przez ks. prof. Henryka Witczyka, Przewodniczącego SBP.

List został odczytany w czasie obrzędów pogrzebu Zmarłego Kapłana.

 

Czcigodni Ojcowie i Bracia Zgromadzenia Słowa Bożego,

Szanowni Uczestnicy Pogrzebu śp. ks. lic. Michała Magdy SVD,

 

„Jezus przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»” (Mt 28,18–20).

W tym bolesnym dniu pożegnania Zmarłego Kapłana Michała Magdy: biblisty, członka Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowcy, misjonarza, a przede wszystkim kapłana niestrudzenie głoszącego Ewangelię: odczytujemy na nowo słowa Pana Jezusa z obchodzonej w minioną niedzielę Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.

Jakże mocno i wymownie brzmią one w odniesieniu do Księdza Michała, który „nauczał narody” wykładając Pismo Święte w Polsce – w Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie – i za granicą – ucząc w Kolegium Teologicznym Św. Tomasza z Akwinu w Kaliningradzie, Kolegium Katechetycznym w Baranowiczach na Białorusi oraz będąc wychowawcą w seminarium w Sankt Petersburgu. Właśnie tereny za wschodnią granicą naszej Ojczyzny stały się miejscem wieloletniej posługi misyjnej, duszpasterskiej i naukowej Księdza Michała, reprezentującego środowisko biblistów polskich w tak szczególnym i trudnym terenie misyjnym.

Odszedł do Pana zaangażowany duszpastersko Kapłan-Biblista, a przede wszystkim szlachetny i dobry Człowiek. W 1979 r. obronił magisterium w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zaś w roku 1984 uzyskał tytuł licencjata nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, przedstawiając pracę na temat profetycznej misji Jeremiasza. Jakże mocno temat pracy naukowej korelował z jego życiem i posługą misyjną, mającą zawsze wymiar prorocki.

Całe Stowarzyszenie Biblistów Polskich, do którego Śp. Ks. Michał Magda należał od najwcześniejszych lat, zachowuje Jego osobę w modlitewnej pamięci i wdzięczności przed Panem życia. Wspominamy Go ze wzruszeniem i wdzięcznością za współpracę.

 

Składam serdeczne wyrazy współczucia, kierując je do wszystkich zgromadzonych, szczególnie Zgromadzenia Księży Werbistów, żegnających swego zasłużonego Współbrata, Kapłana, Wychowawcę, Nauczyciela, Biblistę i Duszpasterza.

 

Modlimy się za Niego w Warszawie, w Lublinie, w Rzymie i w innych miastach Polski i świata. W dniu pogrzebu szczególnie polecamy Go Bożemu Miłosierdziu.

 

Drogi Księże Michale,

Zmartwychwstały Chrystus posyłając swoich uczniów na cały świat, zapewnił ich: „Oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata!”. Głęboko wierzę, że nasz Pan, tak jak był przy Tobie w czasie studiów i pracy misyjnej, stanął przed Tobą ze swoją miłującą i świętą Obecnością w godzinie śmierci.

 

Żyj w Pokoju!

 

Z wyrazami szacunku i modlitwą,

 

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Ks. dr Marcin Chrostowski, Sekretarz SBP

Lublin, 22.05.2023 r.

 

 

***

 

Więcej informacji w dziale Aktualności