„Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,

że Panna czysta porodziła Syna!”

 

 

Wielce Szanowni Państwo,

Czcigodni Kapłani,

Członkowie Stowarzyszenia Biblistów Polskich,

Dni adwentowego oczekiwania i świąt Bożego Narodzenie są dla każdego chrześcijanina – a tym bardziej dla biblisty – wyjątkowym czasem Światłości, która rozprasza mrok i ciemności, a ma swoje źródło w słowach Pisma pochodzących od Boga i mówiących o Bogu w dziejach człowieka i świata. W noc Narodzenia Pańskiego objawiła się ona w Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało między nami!

Niech ta Światłość, którą przynosi nam odwieczne Słowo, przenika nasze dusze i opromienia ciała, utrudzone codziennym zmaganiem pośród ciemności tego świata, we mgle akademickich reform, a także w „nocy ciemnej” Kościoła.

„Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki, powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego!” Wraz z pasterzami i mędrcami wędrujmy do Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, naszego Pana, aby wraz z Maryją i Józefem adorować Go jako Miłość, która wszystko wyjaśnia i zwycięża. Otwierajmy też serca na tę Prawdę, którą jest Ona sam – Jednorodzony Syn, pełen Boskiej Chwały i mocy Ducha, a zarazem nasz Brat.

Zachowując w pamięci piękne dni wspólnoty duchowej, której doświadczaliśmy podczas dorocznego sympozjum w Łomży, pragnę życzyć wszystkim – na cały 2019 rok – odważnego podążania za Światłością i nieustannego odkrywania jej nowych promieni w słowach Pism, które dane jest nam z łaski Bożej nabożnie czytać, z wiarą słuchać, mądrze rozważać i zachowywać w sercu – aby ostatecznie owocnie się nimi dzielić z bliźnimi jako Chlebem życia!

Obejmując całe Stowarzyszenie Biblistów Polskich świąteczną modlitwą proszę o nią nas wszystkich. Prośmy przychodzącego Jezusa – Pana o potrzebną każdemu z nas nową moc Ducha, abyśmy jako wspólnota akademicka obdarzona wielkim charyzmatem służenia słowu Bożemu dalej odkrywali w nim Światłość – także w tym czasie próby, jaki przeżywa polska humanistyka, a teologia i biblistyka w sposób zupełnie wyjątkowy! Niech nowe wyzwania naukowo-badawcze i „punktacje” (jak ufamy, urealnione!) przyczynią się do tego, abyśmy jeszcze lepiej potrafili interpretować Pismo święte w Kościele i dla Kościoła – Matki naszej!

Wraz z aniołami i wszystkimi bohaterami betlejemskiej nocy śpiewajmy: „Chrystus się rodzi, nas oswobodzi! – Witaj, Jezu ukochany, od patryjarchów czekany, od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony!”

Radosnego świętowania!

                 ks. Henryk Witczyk

przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

 

 

Witamy na nowej stronie. Zapraszamy też do działu Aktualności !