Witamy na stronie

Stowarzyszenia Biblistów Polskich!

 

Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora
Waldemara Chrostowskiego!

 

W przyszłym roku Honorowy Przewodniczący
Stowarzyszenia Biblistów Polskich
,

ks. prof. Waldemar Chrostowski,
obchodzić będzie 70. rocznicę urodzin.

 

Z tej okazji pragniemy uhonorować Dostojnego Jubilata
Księgą Pamiątkową.

 

Zapraszamy do publikacji tekstów naukowych
do tej wyjątkowej pozycji!

 

Książka ukaże się w serii SBP „Ad Multos Annos”
Prosimy o stosowanie przyjętych tam standardów redakcyjnych.

 

Teksty przesyłamy do końca marca 2021 r. 
na adresy e-mailowe Redaktorów:

bstrzalkowska@wp.pl 

j.krecidlo@wp.pl

 

Jednocześnie informujemy, iż Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka,  Przewodniczącego SBP,  jest w druku i będzie wręczona  w czasie Sympozjum SBP w 2021 r.

 

 

Bieżące informacje w dziale Aktualności