Dotychczasowe 53 sympozjów przyczyniło się do rozwoju polskiej biblistyki.
Ukazało się już 12 zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego

XII MIĘDZYNARODOWE JESIENNE DNI BIBLIJNE

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?
(Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym

MIEJSCE:

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Aula C-1031 KUL Collegium Joannis Pauli II

CZAS:    19 – 20 października 2016 r.

INFO:

Kim jest człowiek, któremu Bóg poświęca tak wiele uwagi (por. Ps 8,5)? Kim jest ten, dla którego Bóg sam staje się Człowiekiem? Sobór Watykański II podkreśla, iż człowiek jest "jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego"
(Gaudium et spes, nr 24).
Refleksji na temat człowieka poświęcone będzie najbliższe Międzynarodowe Sympozjum Biblijne w ramach Jesiennych Dni Biblijnych KUL. Wśród zaproszonych gości wystąpią między innymi prelegenci z zagranicznych ośrodków naukowych, tacy jak: prof. Marc Girard (L’université du Québec à Chicoutimi, Kanada), prof. Michael Weigl (Universität Wien, Austria), czy prof. Gregory Tatum OP (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael). Uczestnictwo w Sympozjum nie wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsc, ani też nie wiąże się z żadną opłatą konferencyjną.
Serdecznie zapraszamy.


PLAN SYMPOZJUM:  

>> Pobierz plan <<XIII Walne Zebranie
i 54 Sympozjum Biblistów Polskich

(Rzeszów 19 – 21.09.2016 r.)

MIEJSCE:

Instytut Teologiczno-Pastoralny
im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a
(www.instytut.rzeszow.pl)

CZAS:    19 – 21.09.2016 r.PLAN SYMPOZJUM:  

>> Pobierz plan <<ZAPISY:  

>> Pobierz zasady <<
Ś.p. ks. doc. dr hab. Jerzy Chmiel

(5 października 1935 – 6 sierpnia 2016)

Zmarł ks. prof. Jerzy Chmiel. Kapelan Ojca Świętego, biblista, tłumacz Księgi św. Jana i Apokalipsy, znawca judaizmu i zwojów z Qumran, długoletni wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.

Urodził się 5 października 1935 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 w Krakowie w Katedrze na Wawelu z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym (1961-1968). Prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego w latach 1977-1987. Od 1982 roku Redaktor Naczelny "Ruchu biblijno-liturgicznego" przekształconego w "Ruch Biblijny i Liturgiczny". Długoletni wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie a obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (1968 - 2013). Prorektor tej uczelni (1997-2001) i dwukrotnie Dziekan Wydziału Teologicznego a także Kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaizmu w PAT w Krakowie, w latach 1975-2009 roku; wykładowca egzegezy Starego i Nowego Testamentu, hermeneutyki biblijnej, teologii biblijnej i języka hebrajskiego. Członek PAN w Warszawie. Autor ponad 500 prac naukowych z teologii biblijnej, egzegezy i syndonologii w wielu językach i w różnych publikacjach oraz 10 publikacji zwartych.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 sierpnia 2016 roku w kościele akademickim św. Anny w Krakowie o godz. 10.00. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Kazanie wygłosił abp Stanisław Nowak. Ks. prof. Jerzy Chmiel spoczął na cmentarzu na Rakowicach.    Ś.p. ks. prof. dr hab. Jan Flis

(12 sierpnia 1945 - 26 lipca 2016)

Zmarł ks. prof. dr hab. Jan Flis. Bilbista, profesor nauk teologicznych, wykładowca i tłumacz Biblii.

Ks. prof. Jan Flis urodził się 12 sierpnia 1945 r. w Polichnie na Lubelszczyźnie. 17 czerwca 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa P. Kałwy. Doktorat obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubleskim (1985), gdzie także złożył rozprawę habilitacyjną (2000). W 2012 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Specjalizował się w biblistyce Nowego Testamentu. Pełnił funkcję kierownika Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładał także w Philosophisch-Theologische Hochschule, St. Pölten, w Austrii. Jest autorem Konkordancji Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia (Warszawa 1991), komentarza do Listu do Filipian (Nowy Komentarz Biblijny 11, Częstochowa 2011) oraz blisko 250 prac. Od styczniu 1992 r. ks. Jan Flis pracował jako duszpasterz w Austrii (St. Pölten). Odszedł po ciężkiej chorobie 26 lipca 2016 r. w hospicjum św. Teresy w Horn, w Austrii. Po pożegnaniu w Sigmunsherberg, gdzie był proboszczem, spoczął w rodzinnym Polichnie. W pogrzebie uczestniczyła liczna grupa kapłanów i świeckich.Spotkanie Zarządu SBP, Warszawa, 4 czerwca 2016 r.

W dniu czwartym czerwca 2016 r. odbyło się w Warszawie spotkanie Zarządu SBP. Spotkanie poświęcone było sprawom bieżącym Stowarzyszenia, w szczególności przygotowaniom do zbliżającego się XIII Walnego Zebrania i 54 Sympozjum SBP w Rzeszowie (19-21.09.2016). Zarząd ocenił stań przygotowań do nadchodzących wydarzeń, ustalił ich ostateczny harmonogram oraz wybrał prelegentów [aktualny plan do pobrania tu]. W szeregi Stowarzyszenia przyjęto także nowego członka, ks. dr-a Łukasza Łaszkiewicza, któremu serdecznie gratulujemy. Wszystkim biblistom składamy serdeczne życzenia udanych wakacji.

Szczęść Boże i do zobaczenia w Rzeszowie.

Zarząd SBPInstytut Nauk Biblijnych KUL

XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego

Aula C-1031
KUL, 20-21 października 2015 r.

Instytut Nauk Biblijnych KUL ma zaszczyt zaprosić na XI Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne. Tematyka tegorocznych Jesiennych Dni Biblijnych koncentruje się na dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Tym razem skupimy się na drugiej części dokumentu mówiącej o Prawdzie objawionej w Piśmie Świętym. Czy da się pogodzić prawdę o Bogu objawioną w Starym Testamencie z tą, którą objawia Jezus? Czy Boża wolność i zbawcze działanie wobec świata są niczym nieograniczone? Czy Prawdę o Bogu da się zamknąć w instytucjonalnych ramach religii?

Na te i wiele innych fascynujących pytań odpowiadać będę prelegenci reprezentujący zagraniczne i polskie ośrodki badań i studiów biblijnych. Gościem specjalnym będzie wykładowca egzegezy Nowego Testamentu na Uniwersytecie Monachijskim i członek Papieskiej Komisji Biblijnej, Prof. Knut Backhaus. Prócz niego swoje referaty wygłoszą goście z Mediolanu, Rzymu, Słowacji oraz Polski (Lublin, Toruń, Warszawa, Katowice). Jesienne Dni Biblijne będą dobrą okazją do zapoznania się myślą oraz warsztatem cenionych w kraju i za granicą biblistów. Z pewnością pomogą także w nowym świetle ujrzeć i lepiej zrozumieć dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma Świętego.

Czytaj więcej...

XII Walne Zebranie SBP oraz
53. Sympozjum Biblistów Polskich
Toruń, 22-24 września 2015

XII Walne Zebranie SBP odbędzie się we wtorek 22 września 2015 roku o godz. 19.00 w gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – adres: ul. Droga Starotoruńska 3; 87-100 Toruń (akademiki WSKSiM).
53. Sympozjum Biblistów Polskich, także w tym miejscu, odbędzie się w dniach 23-24 września 2015 r. Zarezerwujmy sobie ten termin.

Równocześnie zwracamy się z gorącą prośbą o referaty i komunikaty na 53. sympozjum SBP. Zgodnie z sugestiami, jakie padały w Łodzi, prosimy o wybór tematów nawiązujących do treści drugiej i trzeciej części dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma świętego. Należy je nadsyłać do sekretarza Zarządu (na adres: ks. Marcin Kowalski; ul. Czwartaków 10/1; 20-045 Lublin; mail: xmkowal@gmail.com). Nawet krótkie wystąpienia (komunikaty) mogą stanowić cenny wkład do sympozjum.


Spotkanie Zarządu SBP Warszawa 30 maja 2015 r.

30 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu SBP. Dyskutowano sprawy związane z najbliższym XII Walnym Zebraniem oraz 53 Sympozjum SBP w Toruniu, 22-24.09.2015.

Do Stowarzyszenia przyjęci także zostali nowi członkowie:

o. dr Jarosław Chrzanowski SJ (PIB Rzym),
ks. mgr lic. Piotr Paweł Mazurek,
ks. mgr lic. Sławomir Czajka (Rzym)
oraz p. dr hab. inż. Mirosław Rucki.

Serdecznie gratulujemy! Stowarzyszenie liczy obecnie 308 członków.


Śp. ks. dr Henryk Lempa

Biblista, lektor języka greckiego - 12 maja br. zmarł ks. dr Henryk Lempa, wieloletni wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W marcu skończył 75 lat, w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela br. obchodziłby 49. rocznicę święceń kapłańskich.

Ks. dr Henryk Lempa urodził się 6 marca 1940 roku w Bieruniu Nowym (pow. Tychy). Studia teologiczne odbywał w seminarium duchownym we Wrocławiu. 24 czerwca 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął roczną pracę jako wikariusz w parafii pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich. Następnie wyjechał do Rzymu, gdzie studiował najpierw na Biblicum, zdobywając w 1970 roku licencjat nauk biblijnych. Studia specjalistyczne kontynuował na Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie w latach 1972-73 był asystentem prof. G. Berniniego i prowadził seminarium naukowe ze Starego Testamentu. Po powrocie do diecezji został wikariuszem w parafii pw. św. Henryka we Wrocławiu.

W 1977 roku uzyskał doktorat z biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu wykładał historię zbawienia, środowisko biblijne i egzegezę Nowego Testamentu oraz język grecki. Wykładał także w seminarium duchownym w Nysie oraz we wrocławskim Kolegium Katechetycznym. Był sędzią prosynodalnym, członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, uczestnikiem Międzynarodowych Kolokwiów Qumranologicznych.

Msza św. w intencji śp. ks. Henryka Lempy, na którą serdecznie zapraszamy studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych PWT, zostanie odprawiona w katedrze wrocławskiej w najbliższy piątek, 15 maja br., o godz. 12.00. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym (diec. katowicka), w sobotę, 16 maja br., o godz. 13.00.

REQUIEM AETERNAM DONA EI, DOMINE!


Nowi członkowie SBP
Na zebraniu Zarządu SBP, 17 września 2013 r. w Toruniu, do Stowarzyszenia przyjęto nowych członków. Obecnie, w dniu 17 września 2013, liczy ono 297 członków.
Ś.p. ks. prof. dr hab. Jan Łach
31 sierpnia 2013 roku zmarł
ks. prof. dr hab. Jan Łach, rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1990–1996, członek zwyczajny i honorowy SBP.
Ś.p. ks. prof. dr hab.
Stanisław Włodarczyk

9 sierpnia 2013 roku zmarł
ks. prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Ś.p. ks. dr Jerzy Woźniak CM
19 czerwca 2013 roku, zmarł
ks. dr Jerzy Woźniak CM kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich.