Dotychczasowe 54 sympozjów przyczyniło się do rozwoju polskiej biblistyki.
Ukazało się już 13 zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego

Zasady członkostwa

Regulamin członkostwa zwyczajnego SBP
Regulamin członkostwa określa, że członkami zwyczajnymi SBP mogą zostać wykładowcy Pisma Świętego, którzy posiadają co najmniej stopień licencjata teologii biblijnej lub analogiczny tytuł naukowy w pokrewnej dziedzinie. Habilitowani pracownicy naukowi uzyskują członkostwo na podstawie indywidualnie złożonego pisemnego akcesu, natomiast od pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych jest wymagana rekomendacja udzielona przez dwóch członków zwyczajnych.

Poniżej znajdą Państwo dwa typy formularza: dla samodzielnych oraz niesamodzielnych pracowników naukowych – należy wydrukować i ręcznie wypełnić wraz z podpisem odpowiedni formularz wraz z niżej załączoną ankietą, i przesłać go na załączony w Kontaktach adres SBP. (Proszę zauważyć, ze niesamodzielni pracownicy naukowi musza posiadać rekomendacje dwóch członków zwyczajnych SBP – którzy muszą podpisać ich deklarację).

Formularze członkostwa

Deklaracja samodzielnych pracowników
naukowych
Deklaracja niesamodzielnych pracowników
naukowych

Ankieta SBP

Spisy członków

Alfabetyczny spis członków SBP
Członkowie zwyczajni SBP
Zestawienie statystyczne SBP
Członkowie honorowi SBP
Członkowie stowarzyszeni SBP

Liber defunctorum

Poniżej zamieszczamy wykaz Zmarłych Członków Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Od początku istnienia naszego Stowarzyszenia (od 2003 roku) pożegnaliśmy już 17 jego Członków. Chcemy uczcić Ich pamięć, jednocześnie przybliżając Ich życiorysy, które składają się na bogatą - bliższą i dalszą - historię polskiej biblistyki i teologii, a także wpisują się w dzieje naszej Ojczyzny. Pragniemy pamiętać o Zmarłych Biblistach, z których dorobku życia i pracy naukowej korzystamy. (Wszystkie teksty życiorysów zaczerpnięte są z kolejnych archiwalnych numerów ZN SBP)

Zmarli członkowie SBP
1. BIELECKI Stanisław ks. prof. dr hab.,
    SBP 106 (14 IX 1947 – 28 XII 2012)
2. CHMIEL Jerzy ks. doc. dr hab.,
    SBP 46 (5 X 1935 – 6 VIII 2016)
3. EJSMONT Marian ks. dr,
    SBP 93 (23 XI 1938 – 22 I 2012)
4. FLIS Jan ks. prof. dr hab.,
    SBP 222 (12 VIII 1945 – 26 VII 2016)
5. GRAJEWSKI Jan Lucjan ks. dr,
    SBP 82 (7 I 1949 – 13 IX 2004)
6. JANKOWSKI Bogdan (Augustyn) OSB o. prof. dr hab.     SBP 70 (14 IX 1916 – 6 XI 2005)
7. KUDASIEWICZ Józef ks. prof. dr hab.,
    SBP 158 (23 VIII 1926 – 16 XI 2012)
8. LEMPA Henryk ks. dr,
     SBP 216 (06 III 1940 – 12 V 2015)
9. ŁACH Jan ks. prof. dr hab.,
    SBP 108 (15 VI 1927 – 31 VIII 2013)
10. MROCHEN Wojciech ks. lic.,
    SBP 196 (25 XI 1971 – 27 V 2016)
11. PISAREK Stanisław ks. dr hab.,
    SBP 11 (24 III 1929 - 18 IX 2009)
12. PREDER Bronisław ks. dr,
    SBP 192 (21 VII 1943 - 3 IX 2014)
13. RUBINKIEWICZ Ryszard SDB ks. prof. dr hab.,
    SBP 10 (6 III 1939 – 30 IV 2011)
14. RUMIANEK Ryszard ks. prof. dr hab.,
    SBP 22 (7 XI 1947 - 10 IV 2010)
15. STRUS Andrzej SDB ks. prof.,
    SBP 143 (19 IV 1938 – 12 VI 2005)
16. SYNOWIEC Juliusz Stanisław OFMConv o. dr,
    SBP 33 (22 X 1934 – 15 IV 2007)
17. SZLAGA Jan Bernard bp prof. dr hab.,
    SBP 100 (24 V 1940 – 25 IV 2012)
18. ŚWIDERKÓWNA (ŚWIDEREK) Anna prof. dr hab.,
    SBP 235 (5 XII 1925 – 16 VIII 2008)
19. WARZECHA Julian SAC ks. prof. dr hab.,
    SBP 121 (23 VII 1944 – 12 I 2009)
20. WŁODARCZYK Stanisław ks. prof. dr hab.,
    SBP 55 (17 IV 1939 – 9 VIII 2013)
21. WODECKI Bernard SVD ks. dr,
    SBP 76 (18 XI 1922 – 13 VII 2008)
22. WOŹNIAK Jerzy CM ks. dr,
    SBP 140 (24 X 1949 – 19 VI 2013)