Tylko do 15.11. promocja wyjątkowego Atlasu Biblijnego Wydawnictwa Bernardinum! Szczegóły poniżej.

Informacja o Atlasie Biblijnym

18 września 2018 roku, w drugim dniu XV Sympozjum SBP w Łomży, zaprezentowano i udostępniono  w cenie promocyjnej  Atlas Biblijny pod redakcją Adama Linsenbartha, wydany w koedycji  Wydawnictwa Bernardinum w Pelplinie oraz Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Autorami Atlasu Biblijnego są członkowie Stowarzyszenia Biblistów Polskich: ks. dr Stanisław Jankowski SDB, dr hab. inż. Adam Linsenbarth  em. prof. Instytutu Geodezji i Kartografii oraz dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL Konsultantem Naukowym był ks.prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, konsultantem kartograficznym dr hab. Beata Konopska a recenzentem ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik.

Atlas o formacie 220 x 320 mm, składa się z czterech części obejmujących 328 stron. W części pierwszej przedstawiono środowisko przyrodnicze obszarów biblijnych w tym geografię, tektonikę i geologię, oraz klimat, florę i faunę. Wszystkie te elementy zilustrowano mapami topograficznymi i tematycznymi oraz licznymi zdjęciami i satelitarnymi widokami perspektywicznymi. Dla obszarów obejmujących obecne tereny Izraela oraz Jordanii opracowano zestaw map topograficznych oraz komplementarnych fotomap satelitarnych. Na mapach topograficznych specjalną czcionką pokazano wszystkie miejscowości biblijne.

Część druga i trzecia obejmuje mapy tematyczne prezentujące wydarzenia biblijne opisane na kartach Starego i Nowego Testamentu. Wszystkie  mapy opracowano na jednolitym podkładzie kartograficznym na tle lekko cieniowanego modelu terenu. Mapy zostały uzupełnione bogatą legendą opisującą syntetycznie prezentowane wydarzenia.

Część czwartą stanowi Suplement  poświęcony polonikom oraz pielgrzymkom Polaków do Ziemi Świętej ze szczególnym uwzględnieniem podróży apostolskich Jana Pawla II. Atlas zamykają satelitarne widoki perspektywiczne wybranych regionów Ziemi Świętej. Na okładce oraz na obwolucie przedstawiono satelitarny widok perspektywiczny gór na Synaju.

Warunki nabycia atlasu zostały przedstawione w załączonej informacji Bernardinum