Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową  „W mocy Ducha”

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową 
„W mocy Ducha”

 
Instytut Nauk Biblijnych UKSW w Warszawie serdecznie zaprasza do wygłoszenia referatu podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. W mocy Ducha”. Jej tematyka nawiązuje do programu duszpasterskiego, ogłoszonego przez Konferencję Episkopatu Polski na lata 2017-2019. Choć „W mocy Ducha” związane jest stricte z rokiem 2018-2019, to jednak – pragnąc włączyć się w sposób czynny w tę konferencję – można nawiązywać także do hasła roku 2017-2018: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Czyli, mówiąc krótko, zagadnienie jest bardzo otwarte, a tym samym zachęcające do wygłoszenia referatu „mieszczącego” się w tytule „W mocy Ducha”. 
 
Konferencja odbędzie się 16 marca 2019 roku w auli muzycznej (116) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ulicy Dewajtis 5 
w godzinach ok. 10.00 – ok. 14.00. 
 
PROSIMY O NADSYŁANIE TEMATÓW ORAZ ABSTRACT’U PROPONOWANEGO WYSTĄPIENIA 
DO KOŃCA ROKU KALENDARZOWEGO 2018. 
 
W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ, 
INB UKSW ZASTRZEGA SOBIE PRAWO 
DOKONANIA WYBORU TYCH REFERATÓW, 
KTÓRE NAJLEPIEJ WPISZĄ SIĘ W TYTUŁ „W MOCY DUCHA”.