Nowi Członkowie Stowarzyszenia Biblistów Polskich!

Podczas XV Walnego Zebrania SBP w Łomży dn. 17 września 2018 r. podjęto uchwałę o przyjęciu czterech nowych osób do Stowarzyszenia, które w chwili obecnej liczy 330 Członków.

Nowo wybrani Członkowie to:

dr Marina Paszuk (SBP 357)

ks. dr Tomasz Borkowski (SBP 358)

ks. dr Marcin Chrostowski (SBP 359)

ks. Nikos Skuras (SBP 360)

Nowo wybranym Członkom SBP serdecznie gratulujemy!