Międzynarodowa Konferencja nt. Tekstów Aramejskich z Qumran!

Instytut Nauk Biblijnych KUL organizuje międzynarodową konferencję nt. tekstów aramejskich z Qumran pt.:

 

From the Books of Enoch to Genesis Apocryphon: Aramaic Texts from Qumran Today: Philology, Texts and Context.

 

Konferencja odbędzie się w dniach
21-22 października 2020 r.

 

Językiem konferencji jest język angielski, jakkolwiek planujemy polską sesję. Wygłoszone referaty, również po polsku, rezerwujemy do wydania przez INB KUL w czasopiśmie indeksowanym w basie Scopus (the Biblical Annals) ewentualnie w formie proceedings w wydawnictwie międzynarodowym (teksty tylko po angielsku). Szczegóły zostaną umieszczone wkrótce na stronie internetowej konferencji.

Kontakt: hdrawnel@kul.pl