Już wkrótce! 23-24.10.2019 r. Konferencja o Cudach w Biblii!

Międzynarodowa Konferencja o Cudach w Biblii coraz bliżej! Już w październiku br. niezwykła okazja do poznania i zrozumienia biblijnych cudów!

Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach cyklu Jesiennych Dni Biblijnych, pt. „Signs, Wonders and Mighty Works. God’s Activity in the History of Salvation” (Znaki, cuda i przejawy mocy. Działania Boga w historii zbawienia).

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 października 2019 w Centrum Transferu Wiedzy KUL (CTW 113). Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie, gdzie można dokonać również indywidualnego zgłoszenia.

http://ocs.academicon.pl/index.php/test/Miracles/index

Głównym tematem konferencji będzie fenomen cudów w Biblii, tradycji pozabiblijnej i świecie starożytnej kultury Śródziemnomorza. Przygotowywane teksty mogą obejmować wszelkie przejawy i manifestacje Bożej mocy przekazane na kartach Pisma świętego i literatury pozabiblijnej. Chodzi o analizy historyczne, antropologiczno-kulturowe i teologiczne starożytnych tekstów dotyczących cudów zawartych w Biblii hebrajskiej, Septuagincie i Nowym  Testamencie wraz z ich ewentualnymi implikacjami natury moralnej i eklezjologicznej oraz o fenomen cudów widziany z perspektywy literatury chrześcijańskiego antyku.

Do tej pory spośród głównych prelegentów swoją obecność potwierdzili:

Richard J. Bauckham (Ridley Hall, Cambridge, UK)

Henry Pattarumadathil (Pontifical Biblical Institute, Roma, Włochy)

Serdecznie zapraszamy!