Nowi Członkowie Stowarzyszenia Biblistów Polskich!

Z radością informujemy, że podczas XVI Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich w Wigrach, dn. 16 września 2019 r. podjęto uchwałę o przyjęciu dwóch nowych osób do Stowarzyszenia, które w chwili obecnej liczy 333 Członków.

Nowo wybrani Członkowie to:

ks. dr Łukasz Florczyk (SBP 363)

ks. mgr lic. Stanisław Sadowski (SBP 364)

Nowo wybranym Członkom SBP serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy!