Nowi Członkowie Stowarzyszenia Biblistów Polskich!

Z radością informujemy, że podczas Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dn. 6 czerwca 2020 r. podjęto uchwałę o przyjęciu trzech nowych osób do Stowarzyszenia, które w chwili obecnej liczy 329 Członków Zwyczajnych.

Nowo wybrani Członkowie to:

  1. Dr Jerzy BOSOWSKI (SBP 365)
  2. Ks. dr Sławomir SZKREDKA (SBP 366)
  3. Dr Piotr KOSIAK (SBP 367)

 

Nowo wybranym Członkom SBP serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy!