Śp. ks. prał. dr hab. Zdzisław MAŁECKI

 

Z żalem zawiadamiamy, że dn. 16 października 2020 r., w wieku 81 lat, w 56. roku kapłaństwa, odszedł do Pana ks. prał. dr hab. Zdzisław Małecki, biblista i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym i Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, duszpasterz Polonii w Niemczech, Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP 94).

 

Msza Święta żałobna pod przewodnictwem bp. Antoniego DŁUGOSZA była sprawowana 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w kościele seminaryjnym w Częstochowie.

 

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem abp. Wacława DEPO, Metropolity Częstochowskiego, była sprawowana 20 października (wtorek) o godz. 12.00 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie.

 

Po Mszy św. nastąpiło złożenie ciała śp. Księdza Zdzisława na miejscowym cmentarzu.

 

Ks. Zdzisław Małecki urodził się 3 czerwca 1939 r. w Woźnikach (parafia w Bogdanowie). Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim w 1958 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym, mającym wówczas siedzibę w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1964 r. w Katedrze Częstochowskiej pw. Świętej Rodziny, z rąk  bp. Stefana Bareły, trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej.

Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafiach: Krzepice (1964-65), Osjaków (1965-68), Rozprza (1968-69). W latach 1969-1971 studiował nauki biblijne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Uwieńczeniem specjalistycznych studiów była praca magisterska pt. Powołanie Abrahama, obroniona w 1971 r. pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Grzybka, a następnie rozprawa doktorska pt. Testament Jozuego w świetle współczesnej teologii biblijnej, ukończona w 1975 r. pod opieką tego samego promotora. 

Po ukończeniu studiów, w latach 1971-76 pełnił funkcję prefekta alumnów oraz ekonoma Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po obronie pracy doktorskiej pracował w parafii katedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie (1976-79) i w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, również w Częstochowie (1979-80).

Ks. Zdzisław Małecki miał duże zasługi w dziedzinie popularyzacji nauk biblijnych. W latach 1974-80 był wykładowcą języka hebrajskiego w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1994-2013 pełnił obowiązki wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, będąc jednocześnie rektorem domu profesorów WSD w Częstochowie. Warto bowiem nadmienić, iż w 1991 r. seminarium przeniosło swoją siedzibę do Częstochowy.

Częstochowskie Seminarium Duchowne nie było jedyną placówką naukową ks. Małeckiego. Wykładał bowiem także wprowadzenie do Pisma Świętego, historię zbawienia, archeologię biblijną, język grecki i język hebrajski w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, gdzie pełnił również funkcję kierownika Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Pisma Świętego Starego Testamentu. Ponadto był wykładowcą przedmiotów biblijnych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1997-2000 prowadził zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym Bractwa Świętego Piotra w Wigratzbad w Niemczech. Przedmiotem jego dalszych prac badawczych był m.in. monoteizm w Księdze Deuteroizajasza. Taki był również temat jego rozprawy habilitacyjnej, ukończonej w roku 1998.

Ks. Małecki miał w swoim dorobku naukowym publikacje głównie z zakresu Pisma Świętego, przede wszystkim z ksiąg prorockich Starego Testamentu. Do jego dorobu należą m.in. monografie: Monoteizm w Księdze Deuteroizajasza (Kraków 1998), Peszery do Księgi Izajasza (Katowice 2004), Prorocy VIII i VII wieku przed Chrystusem obrońcami sprawiedliwości społecznej w Judzie i Izraelu (Katowice 2009).

Zmarły kapłan kultywował także pamięć o promotorze swych prac naukowych, ks. prof. Stanisławie Grzybku. W 2003 r. ramach Biblioteki „Niedzieli” opublikował książkę pt. Przeszedł przez życie dobrze czyniąc (współredaktor: bp Antoni Długosz). Książka jest zbiorem wspomnień o ks. Stanisławie Grzybku – długoletnim wychowawcy kapłanów, osób zakonnych i świeckich, bibliście, duszpasterzu, kaznodziei, pisarzu, wydawcy katolickim.

Ks. Małecki opisał również postać Teresy Neumann, niemieckiej mistyczki i stygmatyczki. W 2014 r. przetłumaczył z języka niemieckiego książkę biograficzną pt. Życie i śmierć Teresy Neumann z Konnersreuth, autorstwa Anni Spiegl. Książka ukazała się również w serii Biblioteki „Niedzieli”.

24 maja 2014 r. Ks. dr hab. Zdzisław Małecki wraz z ks. prof. dr. hab. Stanisławem Pamułą świętował w częstochowskim seminarium jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Ks. abp senior Archidiecezji Częstochowskiej Stanisław Nowak, który przewodniczył Eucharystii koncelebrowanej przez wielu profesorów seminarium, powiedział wówczas w homilii: „Wyrażamy Bogu wdzięczność za dar nieopisany”. Doceniając posługę duszpasterską i naukową ks. dr. hab. Zdzisława Małeckiego, będącego wieloletnim wychowawcą i wykładowcą seminaryjnym, ks. arcybiskup nazwał go „jednym z głównych dobrodziejów seminarium”.

Zmarły kapłan był ponadto sędzią Sądu Metropolitalnego w Częstochowie i kanonikiem gremialnym Kapituły, Kawalerem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, Kanonikiem Kapituły Radomszczańskiej, Dyrektorem Administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP nr 94).

Ks. Zdzisław Małecki zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie 16 października 2020 r., w wieku 81 lat, w 56. roku kapłaństwa.

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, prezbiter Zdzisław,

którego w ziemskim życiu obdarzyłeś świętym posłannictwem,

radował się wiecznie w niebieskiej chwale.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.