Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego

W przyszłym roku Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, ks. prof. Waldemar Chrostowski, obchodzić będzie 70. rocznicę urodzin.

 

Z tej okazji pragniemy uhonorować Dostojnego Jubilata Księgą Pamiątkową.

Zapraszamy do publikacji tekstów naukowych do tej wyjątkowej pozycji!

 Książka ukaże się w serii SBP „Ad Multos Annos”
Prosimy o stosowanie przyjętych tam standardów redakcyjnych.

 

 

Teksty przesyłamy do końca marca 2021 r. 
na adresy e-mailowe Redaktorów:

bstrzalkowska@wp.pl 

j.krecidlo@wp.pl

 

 

Jednocześnie informujemy, iż Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka,  Przewodniczącego SBP,  jest w druku i będzie wręczona  w czasie Sympozjum SBP w 2021 r.