Śp. ks. prał. prof. dr hab. Bogdan PONIŻY

Z żalem zawiadamiamy, że dn. 29.11.2020 r. odszedł do Domu Ojca śp. ks. prał. prof. dr hab. Bogdan Poniży, biblista, znawca Księgi Mądrości, Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP 6) i Członek Zarządu SBP I kadencji (2003-2008). Był Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości. Miał 76 lat. 

 

Liturgia pogrzebowa odbyła się w piątek, 4 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu pod przewodnictwem Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego.

 

Pogrzeb Zmarłego Kapłana odbył się w sobotę, 5 grudnia 2020 r. w rodzinnej parafii Zmarłego w Bukówcu Górnym; godz. 10.00 – różaniec; godz. 10.30 – Msza święta, po której nastąpiło złożenie ciała śp. Księdza Bogdana na miejscowym cmentarzu.

 

 

 

Zmarłego Kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

 

 

Ks. Bogdan Poniży urodził się 19 lutego 1944 r. w Bukówcu Górnym w archidiecezji poznańskiej. 

W latach 1961-1967 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu, uwieńczone tytułem licencjata (1967 r.). Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1967 r. z rąk abp. Antoniego Baraniaka.

Od 1970 r. ks. Bogdan Poniży studiował w Rzymie, najpierw w Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu, gdzie w 1971 r. uzyskał tytuł magistra podstawie pracy L’ordinazione dei non cristiani alla Chiesa nella teologia postconciliare polacca, a następnie w Papieskim Instytucie Biblijnym. Licencjat na Biblicum uzyskał w 1974 r., broniąc pracy pt. The True Idea of God in Wisdom 13:1-9, napisanej pod kierownictwem o. prof. Eduarda des Places.

Stopień naukowy doktora uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1978 r. na podstawie rozprawy pt. Drogi poznania Boga według Księgi Mądrości, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Grzybka. Stopień doktora habilitowanego uzyskał również w Warszawskiej ATK w 1988 r. na podstawie pracy pt. Reinterpretacja wyjścia Izraelitów z Egiptu w ujęciu Księgi Mądrości. W 1999 r. uzyskał tytuł naukowy profesora m.in. na podstawie rozprawy pt. Korzenie przesłania biblijnego Nowego Testamentu (Poznań 1997). Od 2009 r. był profesorem zwyczajnym.

Od 1999 do 2008 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2009 r. był kierownikiem Zakładu Teologii Biblijnej. 

Ks. Bogdan Poniży prowadził wykłady ze Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym, a następnie Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Przez 10 lat był prodziekanem wydziału. Wygłaszał referaty na licznych sympozjach biblijnych w kraju i za granicą, m.in. w Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. 

Był członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP 6), pełniąc funkcję Członka Zarządu SBP I kadencji (2003-2008); był także członkiem International Organization for the Study of the Old Testament, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa im. Romana Brandstaettera.

Ks. Bogdan Poniży był autorem ponad 200 publikacji; był także promotorem i recenzentem wielu rozpraw doktorskich i magisterskich (7 doktorskich, ponad 300 magisterskich), przewodów habilitacyjnych oraz profesorskich.

Odszedł wielki miłośnik i popularyzator wiedzy biblijnej, wybitny znawca Księgi Mądrości, teolog o bardzo rozległej wiedzy, ciągle w gotowości do duszpasterskiej pomocy, ceniony spowiednik, Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.