Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof. Stanisława HAŁASA

Księga Pamiątkowa
dla Ks. Prof. Stanisława HAŁASA

 

Katedra egzegezy Nowego Testamentu UPJP II w Krakowie przygotowuje Księgę Jubileuszową ku czci ks. prof. dra hab. Stanisława Hałasa SCJ z okazji 70. rocznicy Jego urodzin.

 

Zapraszamy biblistów do publikacji artykułów naukowych.

 

Teksty przesyłamy do końca wakacji (30 IX 2021 r.)
na adresy e-mailowe Redaktorów:

 

tomasz.dabek@upjp2.edu.pl

stanislaw.witkowski@upjp2.edu.pl