Nowi Członkowie SBP

Z radością informujemy, że podczas Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dn. 5 czerwca 2021 r. podjęto uchwałę o przyjęciu dwóch nowych osób do Stowarzyszenia, które w chwili obecnej liczy 324 Członków Zwyczajnych.

Nowo wybrani Członkowie to:

  1. Ks. dr Marcin BIEGAS (SBP 368)
  2. Ks. dr Zbigniew SKUZA (SBP 369)

 

Nowo wybranym Członkom SBP serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy!