Życzenia Przewodniczącego SBP

„A Słowo ciałem się stało” (J 1,14)

 

 

Niech orędzie pokoju, radości i wolności płynące z Betlejemskiej Groty dotrze do każdego z nas. Poczujmy się „posłani w pokoju Chrystusa”, by Jego Słowo nieść aż po krańce ziemi. 

 

Zdrowia i wszelkiej Bożej pomyślności na Nowy Rok 2022.

 

Niech Bóg, który zapoczątkował w nas dobre dzieło, sam go dokona do dnia Chrystusa Jezusa (por. Flp 1,6).

 

 

Ks. prof. Henryk Witczyk

Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

wraz z Zarządem SBP