Życzenia Wielkanocne

 

„Jeżeli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze” (Kol 3,1).

 

Zmartwychwstały Chrystus kieruje nasz wzrok ku GÓRZE, czyli ku NIEBU. Aby tam dojść, trzeba oderwać się od ziemi, czyli od grzechu i naszych przyzwyczajeń i żyć NOWYM ŻYCIEM, ze wzrokiem wpatrzonym w Oblicze Zmartwychwstałego Zbawiciela. On swą ręką wskazuje na niebo, naszą Ojczyznę, dokąd dziś otwiera nam drogę. 

 

Niech wciąż towarzyszy nam RADOŚĆ z tego, że mamy niebo otwarte i ŻYJĄCEGO Chrystusa, który nam przewodzi. Alleluja!