Nowi Członkowie SBP

Z radością informujemy, że podczas Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dn. 4 czerwca 2022 r. podjęto uchwałę o przyjęciu trzech nowych osób do Stowarzyszenia, które w chwili obecnej liczy 327 Członków Zwyczajnych.

Nowo wybrani Członkowie to:

  1. Dr Monika SZELA (SBP 371)
  2. Ks. dr Michał POWĘSKA (SBP 372)
  3. Mgr lic. Przemysław KUBISIAK (SBP 373)

 

Nowo wybranym Członkom SBP serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy!