Śp. Ks. Dr Marek RASZEWSKI (SBP 242)

Śp. Ks. Dr Marek RASZEWSKI (SBP 242)
(19 VI 1971 – 10 VII 2022)

 

Zmarł ks. Marek Raszewski, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Rózinowie (AKTUALIZACJA)

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 10 lipca 2022 roku zmarł nagle ks. dr Marek Raszewski, biblista, wykładowca Pisma Świętego w Studium Teologii w Koninie, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku Rózinowie, Moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Włocławskiej, Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP 242). 

 

Kapłan odszedł po wieczną nagrodę w wieku 51 lat, z czego w kapłaństwie przeżył 25.

 

Msza św. żałobna była sprawowana w kościele parafialnym w Rózinowie we wtorek, 12 lipca o godz. 16.00.

 

Msza św. pogrzebowa odbyła się w środę, 13 lipca, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku o godz. 11.00. 

 

Obu Eucharystiom przewodniczył bp Wiesław Mering, biskup senior Diecezji Włocławskiej.

 

Po zakończeniu Mszy św. pogrzebowej ciało Zmarłego Kapłana spoczęło na miejscowym cmentarzu komunalnym. 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

 

Słowo Pożegnania śp. ks. dr. Marka Raszewskiego, skierowane przez ks. prof. Henryka Witczyka, Przewodniczącego SBP, do odczytania na pogrzebie ks. Marka,
dn. 13 lipca 2022 r. 

 

Ekscelencjo,

Czcigodny Księże Biskupie,

Czcigodni Uczestnicy Pogrzebu śp. ks. dra Marka Raszewskiego,

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14,23).

W tym bolesnym dniu pożegnania ożywa w naszych myślach, sercach i duszach – w naszej pamięci, osoba śp. ks. dra Marka Raszewskiego – studenta Katolickiego Uniwersytetu Biblijnego, biblisty, moderatora Dzieła Biblijnego Diecezji Włocławskiej.

Studiując w Instytucie Nauk Biblijnych KUL wybrał jako obszar swojej specjalizacji trudne teksty proroków, a także księgi dotyczące Prawa, świątyni i sprawowania w niej kultu niewidzialnego Boga. Na szczególną uwagę w kontekście jego nagłego odejścia w tak młodym wieku zasługuje jednak opracowanie dotyczące Księgi Koheleta, i to rozdziału, w którym mędrzec stawia przed oczami swoich młodych uczniów misterium śmierci, wzywając do pełnego czci i pokory miłowania Boga Stworzyciela: „Pomnij na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: «Nie mam w nich upodobania»”. Zanim nadejdzie dzień, „gdy człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał” (Koh 12,1.5.7).

Kilkuletnie studia biblijne rozbudziły w Księdzu Marku tę miłość do Stwórcy i tę mądrość, o której mówi Kohelet: mądrość widzenia darów Bożych otrzymywanych każdego dnia, rozwijania ich i radowania się nimi – zanim Ojciec Niebieski wezwie swojego syna do „wiecznego domu” – do Siebie.    

Mając gruntowne przygotowanie naukowe Ksiądz Marek zaangażował się całym sercem w apostolat biblijny w Polsce. Gdy w roku 2005 zostało zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, przyjął z radością decyzję Ks. Biskupa Wiesława Meringa, swojego Ordynariusza, który mianował go moderatorem apostolatu biblijnego w diecezji włocławskiej. Od pierwszego momentu dawał się poznać w Dziele Biblijnym jako kapłan zdolny, dynamiczny i pełen miłości do Chrystusa i do Kościoła. W swojej diecezji i w swoich parafiach organizował i prowadził z pasją kręgi biblijne, spotkania lectio divina, celebracje Słowa Bożego, Tygodnie Biblijne i kolejne edycje Narodowego Czytania Pisma Świętego. Ze szczególnym oddaniem i radością włączył się w pracę ewangelizacyjną, którą Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II prowadzi za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam. Uczestniczył w programie „W Namiocie Słowa”, nagrywał komentarze w ramach cyklu „Słowo życia”, uczestniczył w wykładach „Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego”. We wszystkich kompetentnie wyjaśniał kolejne fragmenty Pisma świętego. Z całą miłością właściwą dla ucznia Chrystusa i sługi Ewangelii w programie „Szukając Słowa Bożego”, nadawanym na żywo, komentował przez wiele lat czytania niedzielnych Liturgii Słowa, odpowiadał ze znawstwem na pytania słuchaczy, inspirował do samodzielnego medytowania Prawdy o Bogu i o człowieku na drodze zbawienia.

Śp. ks. dr Marek Raszewski będąc wykładowcą Pisma świętego i duszpasterzem, publikował swoje artykuły naukowe w naszych ogólnopolskich czasopismach i seriach wydawniczych. Brał aktywny udział w walnych zebraniach i sesjach naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W ostatnich tygodniach z pełnym oddaniem angażował się w przygotowanie sympozjum Biblistów Polskich, które będzie miało miejsce we wrześniu w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Dzielił się radością z tego powodu i całym sercem wspierał zarząd SBP w jego przygotowaniu.

Drogi Księże Marku,

Zmartwychwstały Pan Jezus posyłając swoich uczniów na cały świat, aby głosili Ewangelię, zapewnił ich: „Oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata!”. Głęboko wierzę, że nasz Pan, tak jak był przy Tobie w czasie studiów i pracy ewangelizacyjnej, stanął przed Tobą ze swoją miłującą i świętą Obecnością w godzinie śmierci. Ufam, że w ten niedzielny poranek 10 lipca 2022 roku, gdy w Kościele rozbrzmiewała już Ewangelia o miłosiernym Samarytaninie, On sam przyszedł do Ciebie jako miłosierny PAN, aby Cię podnieść, opatrzyć Twoje rany swoją Łaską i odrodzić do nowego Życia. Wierzę, że poprowadził Cię przed tron Ojca Niebieskiego jako swojego pokornego Ucznia i Przyjaciela i przyznał się do Ciebie, tak jak Ty przyznawałeś się do Niego i wyznawałeś Go w całym swoim życiu, zwłaszcza jako duszpasterz w Kościele włocławskim i jako biblista polski, dynamicznie zaangażowany w głoszenie Słowa Bożego w artykułach i opracowaniach naukowych oraz w nowoczesnych środkach komunikacji milionom ludzi szukających Prawdy.

Niech Syn Boży, miłosierny Jezus, „Słowo, które stało się ciałem” (J 1,14), a ostatecznie stało się Ewangelią, przygarnie Cię do siebie, niech w Tobie zamieszka, zgodnie z obietnicą: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14,23). O to się modlimy – członkowie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderatorzy i członkowie Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Żyj w Pokoju z uwielbionym Chrystusem, który nas miłuje! Amen. Alleluja!

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Lublin, 12.07.2022 r.