III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Evangelii Gaudium: Wokół eklezjologii Franciszka

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza do udziału w konferencji naukowej Wokół eklezjologii Franciszka

Wprowadzenie:

Kościół w Polsce przeżywa czas gwałtownych przemian, które przez wielu katolików, w tym księży i teologów, postrzegane są jako upadek albo nawet klęska. Taka ocena rodzi zwątpienie i w efekcie rezygnację lub desperackie działania duszpasterskie.

Na wydarzenia w Kościele trzeba spojrzeć z perspektywy teologicznej. Ecclesia semper reformanda. Kościół zawsze potrzebuje odnowy, nie może więc ustawać w wysiłku zrozumienia siebie samego. Bez tego wysiłku nie jest bowiem możliwe wypełnianie misji, dla której Jezus Chrystus założył Kościół – głoszenia Ewangelii całemu światu. Ten wysiłek, refleksję teologiczną o Kościele, podejmuje również papież Franciszek.

Tematyka:

W trakcie kolejnej konferencji z cyklu Evangelii gaudium chcemy podążyć za papieską myślą o Kościele. Jest ona zakorzeniona w Tradycji, jest rozwinięciem eklezjologii Soboru Watykańskiego II, jest całkowicie aktualna.

Mamy nadzieję, że studium nauczania Franciszka pomoże nam lepiej zrozumieć naszą sytuację i da impulsy do ufnego kontynuowania misji Kościoła.

Uczestnicy:

Konferencja skierowana jest do teologów i wszystkich zainteresowanych naukowo tematem Kościoła w dzisiejszym świecie.

Terminy:

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Propozycje referatów można składać do 15 października 2022 r.

Informacje szczegółowe:

www.wsd.lodz.pl/evangeliigaudium