XVIII Walne Zebranie i 59. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich: DZIĘKUJEMY

W dniach 14-16 września 2022 r. we Włocławku odbyło się XVIII Walne Zebranie i 59. Sympozjum
Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 

 

Bardzo dziękujemy organizatorom oraz wszystkim uczestnikom corocznego zjazdu biblistów.

 

 

Z radością informujemy także, że podczas Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dn. 14 września 2022 r. podjęto uchwałę o przyjęciu pięciu nowych osób do SBP, które w chwili obecnej liczy 330 Członków Zwyczajnych.

 

Nowo wybrani Członkowie SBP to:

 

  1. O. dr Michał Karnawalski SJ (SBP 374)

  2. O. dr Rafał Strugiński SJ (SBP 375)

  3. Ks. dr Adam Gorlewski (SBP 376)

  4. Ks. dr Ireneusz Świątek (SBP 377)

  5. Ks. lic. Wojciech Wasiak (SBP 378)

 

Nowo wybranym Członkom SBP serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy!

 

W związku z zainteresowaniem komunikatem prof. Krzysztofa Pilarczyka na temat Cyfrowego leksykonu syndonologicznego, przekazujemy link dostępu 

 https://leksykonsyndonologiczny.pl

 

Kolejne sympozjum planowane jest w przyszłym roku w Tarnowie