Teolog w Kościele i świecie

 
19 listopada 2022 r. w kieleckim WSD 
odbyło się sympozjum pt. Teolog w Kościele i świecie
ku czci księdza profesora Józefa Kudasiewicza
 
Z zaproszenia organizatorów:
„Celem sympozjum będzie refleksja nad misją teologa we współczesnym Kościele i świecie oraz związane z nią szanse i wyzwania. To ważne zagadnienie podejmować będziemy, odnosząc się do życia i spuścizny ks. prof. Józefa Kudasiewicza, nazwanego przez współczesnych mu „ojcem polskiej teologii biblijnej”. Ksiądz profesor Józef Kudasiewicz przez lata swojej pracy naukowej i duszpasterskiej troszczył się o to, aby Biblia i teologia nie pozostawały zamknięte w salach wykładowych, ale ożywiały przepowiadanie, karmiły wiarę Kościoła oraz aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym i kulturowym naszego narodu. Idąc za tym przesłaniem, bibliści, teologowie i reprezentanci różnych dziedzin naukowych, duchowni i świeccy, szukać będą odpowiedzi na pytanie, przed jakimi wyzwaniami staje dziś teolog i naukowiec, pracujący w Kościele i dla Kościoła, a równocześnie poszukujący wspólnego języka i dialogu ze światem współczesnym. Refleksja ta pomoże nam uzmysłowić sobie bogactwo Ewangelii, z jaką Kościół wychodzi na spotkanie dzisiejszego człowieka, i odkryć sposób, w jaki możemy ją skutecznie głosić”.
 

Plakat