Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne Przewodniczącego SBP

„Ukazała się łaska Boga,
która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11)

 

 

Dni adwentowego oczekiwania i przygotowania dobiegły końca. Radujemy się z przyjścia na świat Zbawiciela, Słowa, które „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Jest to czas wielkiej radości, ale i zadumy nad wielką tajemnicą Wcielenia, którą słusznie rozważamy w modlitewnym dialogu ze Stwórcą i w medytacji Słowa, które objawia nam prawdę o Bogu.

 

W tym pięknym czasie Bożego Narodzenia zbliżmy się do tabernakulum, do szopki, do żłóbka, przede wszystkim po to, aby podziękować. Niech będzie to okazja do zadumy nad darmowym przyjściem łaski Bożej do każdego z nas.

 

Prośmy naszego Pana, aby Słowo, które zgłębiamy w czasie liturgii, katechezy, wykładów i spotkań z wiernymi, nieustannie stawało się ciałem, czyli dobrem, które jest w stanie przemienić świat. Prośmy także o dar pokoju, który może dać tylko Ten, który jest „Księciem Pokoju” (Iz 9,5).

 

Pragnę życzyć wszystkim – na cały 2023 rok – odważnego podążania za Światłością i nieustannego odkrywania jej nowych promieni w słowach Pism, które dane jest nam z łaski Bożej nabożnie czytać, z wiarą słuchać, mądrze rozważać i zachowywać.

 

Wraz z aniołami i wszystkimi bohaterami betlejemskiej nocy śpiewajmy: „Chrystus się rodzi, nas oswobodzi”. Niech się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom ukazuje się w naszym życiu każdego dnia.

 

Z miłością kontemplujmy misterium Syna Bożego, który stał się człowiekiem – dla nas i dla naszego zbawienia!

 

                 Ks. prof. Henryk Witczyk

Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich