Wrocławski Przegląd Teologiczny: Zaproszenie do publikacji 

Wrocławski Przegląd Teologiczny

Numer poświęcony twórczości Josepha Ratzingera

 

Zaproszenie do publikacji tekstów 

 

Redakcja półrocznika „Wrocławski Przegląd Teologiczny  zaprasza Autorów – reprezentujących nauki teologiczne, biblistykę, filozofię oraz nauki pomocnicze teologii – do nadsyłania niepublikowanych artykułów naukowych. 

Tom nr 2 z 2023 roku zostanie poświęcony  w całości twórczości Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. To postać szczególnie ważna dla Papieskiego Wydziału Teologicznego, wydawcy naszego czasopisma. Ratzinger jest doktorem honoris causa naszej uczelni i chcielibyśmy uhonorować jego osobę przez to, że w sposób twórczy zajmiemy się  spuścizną teologiczną, którą nam pozostawił.

W związku z tym prosimy uczonych z różnych ośrodków o napisanie artykułu do Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego. Liczymy na pogłębione badania skutkujące artykułami najwyższej jakości, które wniosłyby wkład do współczesnej myśli teologicznej. Nasze czasopismo jest dostępne w międzynarodowej bazie ATLA, dlatego opublikowane teksty będą czytane na całym świecie.

Zapraszamy do współtworzenia tej wyjątkowej publikacji. Nadesłane artykuły będą recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, ekspertów w podjętym w artykule obszarze badań, w formule „double-blind review”.

 

Termin nadsyłania tekstów:

30 czerwca 2023 r.

 

Kontakt:

przeglad@pwt.wroc.pl