Życzenia Wielkanocne Przewodniczącego SBP

„Pokój wam!” (J 20,21)

 

Pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego jest pokój. Ten, który pokonał śmierć, grzech i zło, pokonuje również nasz lęk, ofiarując łaskę, której potrzebuje świat i każdy z nas.

Otwórzmy serca na ten wielki dar, płynący ze spotkania ze Zbawicielem. Za przykładem Apostołów Piotra i Jana biegnijmy do grobu Chrystusa, by po raz kolejny się przekonać, że On żyje. Droga do pustego grobu, tak pięknie odmalowana przez Ewangelistę Jana, to symbol wchodzenia uczniów w misterium męki, śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania wcielonego Syna Bożego. Temu służy Triduum Paschalne z wigilią paschalną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz z procesją rezurekcyjną jako celebracją Jezusowego zwycięstwa.

Warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II z ostatniego w jego życiu Orędzia Wielkanocnego: „Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąclecia! (…) otwórzcie serce Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, który przychodzi do was z darem pokoju! Tam gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwstały, tam wraz z Nim przychodzi prawdziwy pokój!” (Orędzie Wielkanocne „Urbi et Orbi”, 31.03.2002).

Drodzy Bibliści! Dzieląc się tymi refleksjami pragnę przede wszystkim podziękować Wam za trud zgłębiania i wyjaśniania Bożego Słowa w tylu miejscach i środowiskach Waszej posługi: na ambonie, w uniwersyteckich aulach i salach szkolnych, w różnorakich formach nauczania i katechezy. Dziękuję za głoszenie Bożego Słowa w czasie pielgrzymek, spotkań parafialnych, kręgów biblijnych, diecezjalnych szkołach formacji biblijnej oraz na tylu rozmaitych drogach przekazu medialnego, jakie oferuje dziś prasa, radio, telewizja i Internet.

III Niedziela Wielkanocna (23.04.2023 r.) to tradycyjnie Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, inaugurujący kolejny Tydzień Biblijny. Z góry wyrażam wdzięczność za każdą formę zaangażowania w to wielkie dzieło upowszechniania Słowa Życia tylu sercom spragnionym Bożej Prawdy.

 

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim Bożej mocy, siły i odwagi do nieustannego przechodzenia ze śmierci do życia. Niech zwycięski Chrystus napełni nasze serca swoim pokojem i radością z Jego obecności na codziennych drogach naszego życia.

 

                 Ks. prof. Henryk Witczyk

Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Wielkanoc A.D. 2023