Program 60. Sympozjum Biblistów Polskich

Program
60. Sympozjum Biblistów Polskich

Tarnów, 20–22.09.2023 r.

 

 

DZIEŃ I: ŚRODA, 20 września 2023 r.

 

Przyjazd do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ul. J. Piłsudskiego 6 (wjazd bramą od ul. J. Piłsudskiego):parking przy seminarium, recepcja w nowym budynku – za szklanymi drzwiami od godz. 15.00.

 

18.00 – Wspólna kolacja (refektarz WSD)

19.00XIX Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich (aula Św. Jana Pawła II)

 

21.00 – Eucharystia (kaplica główna WSD) (dla chętnych)

 

 

DZIEŃ II: CZWARTEK, 21 września 2023 r.

 

7.00 – Eucharystia (kaplica główna WSD); przewodniczy bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski

8.00 – Śniadanie (refektarz WSD)

8.45 – Otwarcie 60. Sympozjum Biblistów Polskich (aula Św. Jana Pawła II)

 

9.00 – I sesja (aula Św. Jana Pawła II)

 1. Ks. prof. dr hab. Artur Malina (UŚ, Katowice), Soteriologie w konflikcie? Geneza, cel i aktualność Ewangelii Marka (referat, 30 min.)
 2. Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki (PWT, Warszawa), Wkład współczesnych badań na temat ukrzyżowania do rozumienia ewangelicznych relacji o śmierci Jezusa
  (referat, 30 min.)

 

10.00 – Dyskusja

10.30 – Przerwa (kawa/herbata) (refektarz WSD)

 

11.00– II sesja (aula Św. Jana Pawła II)

 1. Ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda (UKSW, Warszawa), Paradygmaty życia rodzinnego w Ewangelii Łukaszowej (referat, 30 min.)
 2. Dr hab. Krzysztof Mielcarek (KUL, Lublin), Ojciec na ziemi i Ojciec w niebie według Trzeciego ewangelisty(referat, 30 min.)

 

12.00 – Dyskusja

12.30 – Pamiątkowa fotografia – kaplica główna WSD

12.45 – Obiad (refektarz WSD)

 

14.30–16.30 – Tarnów nieco inaczej widziany

 

I grupa: Katedra i Muzeum Diecezjalne – oprowadzanie z przewodnikiem

II grupa: Muzeum Tarnowa – ratusz i zbiory posanguszkowskie – oprowadzanie z przewodnikiem

17.00 – Konwersatoria/warsztaty w 3 zespołach (aula Św. Jana Pawła II i wskazane sale wykładowe)

 1. Prezentacja kryteriów szóstego wydania Biblii Tysiąclecia, stanu prac translatorsko-edycyjnych i najważniejszych osiągnięć dotyczących korekt w aktualnym przekładzie BT, wyd. V (Stary Testament) (Sala misyjna WSD – pod kaplicą)
 2.  
 3. Prezentacja kryteriów szóstego wydania Biblii Tysiąclecia, stanu prac translatorsko-edycyjnych i najważniejszych osiągnięć dotyczących korekt w aktualnym przekładzie BT, wyd. V (Nowy Testament) (aula Św. Jana Pawła II)
 4.  
 5. Ks. dr Roman Mazur SDB (UPJPII, Kraków), Informatyka biblijna – narzędzia elektroniczne w pracy biblisty(aula Jana XXIII – obok furty głównej WSD)

 

19.00 – Kolacja (refektarz WSD), a po niej spotkanie integracyjne w Sali misyjnej WSD (pod kaplicą)

 

 

DZIEŃ III: PIĄTEK, 22 września 2023 r.

 

7.00 – Eucharystia (kaplica główna WSD); przewodniczy bp Artur Ważny, biskup pomocniczy tarnowski

8.00 – Śniadanie (refektarz WSD)

 

9.00 – III sesja (aula Św. Jana Pawła II)

 1. Ks. dr Wojciech Wasiak (UAM, Poznań), Nierozerwalny splot: cuda i oddawanie chwały w Ewangelii Łukasza(referat, 30 min.)
 2. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa), Nowe zasady awansu naukowego (komunikat, 15 min.)
 3. Ks. dr hab. Adam Kubiś (KUL, Lublin), Teologiczne repozytorium cyfrowe „Theo-logos” (komunikat, 15 min.)

 

10.00 – Dyskusja

10.30 – Przerwa (kawa/herbata) (refektarz WSD)

 

11.00 – IV sesja (aula Św. Jana Pawła II)

 1. Ks. dr Piotr Herok (UO, Opole), Funkcja cytatu z Ps 78,2 w Ewangelii Mateusza (referat, 30 min.)
 2. Ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJP II, Kraków), Eliasz w tradycji synoptycznej
  (referat, 30 min.)

 

12.00 – Dyskusja

12.30 – Komunikaty końcowe, podsumowanie i zakończenie sympozjum

13.00 – Obiad (refektarz WSD)

 

 

***

Kalkulacja kosztów

 

 1. Pokój jednoosobowy z łazienką (2 noclegi + wszystkie posiłki) – 450 zł.
 2. Pokój jednoosobowy ze wspólną łazienką (segment obejmuje 2 lub 3 pokoje jednoosobowe ze wspólną łazienką) (2 noclegi + wszystkie posiłki) – 400 zł.

 

Miejsce noclegów: Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, ul. J. Piłsudskiego 6

 

O miejscu noclegu (rodzaju pokoju) decyduje czas zgłoszenia

 

Za rejestrację odpowiada ks. dr hab. Piotr Łabuda

 

email: piotr.labuda@i24.pl

tel.: 14 621 35 05; 14 621 35 04

 

Prosimy zgłaszać się MAILOWO, w razie konieczności – telefonicznie.

 

W razie konieczności przygotowania posiłków specjalnych ze względu na dietę prosimy o zaznaczenie tego przy zgłoszeniu.

 

Zgłoszenia do 31 SIERPNIA 2023 r.