Śp. Ks. dr Leonard PAWLAK FDP

 Śp. Ks. dr Leonard PAWLAK FDP
(11 X 1933 – 19 VII 2023)

 

Z żalem i chrześcijańską nadzieją życia wiecznego zawiadamiamy, że w środę, 19 lipca 2023 r. w Wojewódzkim Szpitalu w Łodzi zmarł ks. dr Leonard Pawlak FDP, kapłan ze Zgromadzenia Księży Orionistów, Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP 274). 

 

Odszedł po wieczną nagrodę mając 89 lat życia, 70 lat profesji zakonnej i 64 lata kapłaństwa.

 

Pogrzeb odbył się w SOBOTĘ, 22 lipca 2023 r. w parafii pw. św. Antoniego w Zduńskiej Woli.

godz. 13:30 – modlitwa różańcowa
godz. 14:00 – Msza święta,
po której nastąpiło złożenie ciała Zmarłego Kapłana na cmentarzu

 

Ks. dr Leonard Pawlak FDP urodził się 11 października 1933 r. w Błaszkach, jako syn Józefa i Anny z domu Ugorna. Ochrzczony w parafii św. Anny w Błaszkach 22 października 1933 r. Miał dwóch braci, Sławomira i Tadeusza. Sakrament bierzmowania przyjął w 1947 r. Zawierucha II wojny światowej sprawiła, że naukę w Szkole Powszechnej rozpoczął dopiero w 1945 r. Po jej ukończeniu kontynuował edukację w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu. Już wtedy pragnął swoje życie oddać na wyłączną służbę Bogu. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1951 roku. W tym samym roku rozpoczął Nowicjat w Zduńskiej Woli, który ukończył złożeniem Pierwszej Profesji Zakonnej dn. 15 sierpnia 1952 r. Studia odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów we Włocławku i Zduńskiej Woli w latach 1952-1959. Śluby wieczyste złożył 15 sierpnia 1955 r. Święcenia diakonatu przyjął 22 lutego 1959 r., zaś prezbiteratu – 5 lipca 1959 r. w Domu Misyjnym w kaplicy Świętej Trójcy w Zduńskiej Woli z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego.

Posługa kapłańska i naukowa:
1959 – 1963 – Studia teologiczno-biblijne na KUL
1962 – Magisterium na podstawie pracy pt. Struktura literacka Księgi Wyjścia w ujęciu A. Galbatiego (promotor: ks. prof. Stanisław Łach)
Od 1962 – Wykładowca Pisma św. w Wyższym Seminarium Duchownym w Zduńskiej Woli
1964 – 1967 – Radca Prowincjalny Polskiej Prowincji Orionistów
1968 – Doktorat na KUL na podstawie pracy pt.: Plagi egipskie w świetle krytyki biblijnej (promotor: ks. prof. Stanisław Łach)
1969 – 1972 – Wykładowca Pisma św. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku
1972 – 1975 – Licencjat nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie na podstawie pracy pt. Šîlo in Gen 49,10 (promotor: o. prof. Denis McCarthy SJ)
1981 – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli
1987 – Wykładowca w Instytucie Studiów nad Rodziną przy ATK w Warszawie
1997 – 2000 – Sekretarz Prowincjalny Polskiej Prowincji

Ks. Leonard pełnił również posługę przełożonego w Domach Zakonnych w Zduńskiej Woli, Warszawie Aninie i Warszawie przy ul. Barskiej. Kiedy Zgromadzenie odzyskało Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 1990 r., był jego pierwszym Dyrektorem. Przez 11 lat był także spowiednikiem sióstr Sercanek w Rożdżałach. Kuria Diecezjalna we Włocławku darzyła ks. Leonarda wielkim zaufaniem, stąd na okres sześciu lat powierzyła mu odpowiedzialną funkcję wizytatora w żeńskich domach zakonnych na terenie diecezji.
Ks. Leonard kilkakrotnie brał udział w Kapitułach Prowincjalnych i Generalnych Zgromadzenia Księży Orionistów.

Przez zdecydowaną większość życia kapłańskiego był wykładowcą Pisma Świętego. Za ofiarną służbę na polu dydaktycznym i naukowym został odznaczony orderem Pro Ecclesia et Pontifice. To najwyższe odznaczenie papieskie wręczane jest osobom w uznaniu szczególnych zasług na polu edukacyjnym, kulturalnym i organizacyjnym.

W ostatnich latach przebywał w Zduńskiej Woli, gdzie pomagał w posłudze duszpasterskiej w parafii pw. św. Antoniego. Dn. 17 lipca źle się poczuł i został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Łodzi, gdzie zmarł 19 lipca 2023 r., mając za sobą 89 lat życia, 70 lat życia zakonnego i 64 lata kapłaństwa.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

 

Źródła:

  1. https://orione.pl/2023/07/19/zmarl-ks-dr-leonard-pawlak-fdp/?fbclid=IwAR2DGUaLdJAWCVchyw6lY_AM1FluTzl3U8xu9zizcl4psUSB6dWAZoUpkhk (dostęp: 20 VII 2023)
  2. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 19(2022) nr 19, s. 214.