Konferencja „Pismo źródłem objawienia czy Objawienie źródłem Pisma?”

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. Pismo źródłem objawienia czy Objawienie źródłem Pisma?, która odbędzie się

 

w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Dewajtis 5, Warszawa) we wtorek, dn. 21 maja 2024 r.

 

 

Plakat