Członkowie

Zasady członkostwa


Regulamin członkostwa zwyczajnego SBP                                                                                          Pobierz
 

 

Regulamin członkostwa określa, że członkami zwyczajnymi SBP mogą zostać wykładowcy Pisma Świętego, którzy posiadają co najmniej stopień licencjata teologii biblijnej lub analogiczny tytuł naukowy w pokrewnej dziedzinie. Habilitowani pracownicy naukowi uzyskują członkostwo na podstawie indywidualnie złożonego pisemnego akcesu, natomiast od pozostałych pracowników naukowo-dydaktycznych jest wymagana rekomendacja udzielona przez dwóch członków zwyczajnych.

Poniżej znajdą Państwo dwa typy formularza: dla samodzielnych oraz niesamodzielnych pracowników naukowych – należy wydrukować i ręcznie wypełnić wraz z podpisem odpowiedni formularz wraz z niżej załączoną ankietą, i przesłać go na załączony w Kontaktach adres SBP. (Proszę zauważyć, ze niesamodzielni pracownicy naukowi musza posiadać rekomendacje dwóch członków zwyczajnych SBP – którzy muszą podpisać ich deklarację).


Formularze członkostwa

Deklaracja samodzielnych pracowników naukowych                                                                    Pobierz

Deklaracja niesamodzielnych pracowników naukowych                                                             Pobierz

Ankieta kandydata na członka SBP                                                                                                     Pobierz


Spisy członków

Alfabetyczny wykaz członków SBP                                                                                                      Pobierz

Członkowie zwyczajni SBP (stan na: 22.03.2024)                                                                     Pobierz

Zestawienie statystyczne SBP                                                                                                               Pobierz

Członkowie honorowi SBP                                                                                                                     Pobierz

Członkowie stowarzyszeni SBP                                                                                                             Pobierz

Składka Członkowska SBP (stan na: 09.04.2024)                                                                        Pobierz


Liber defunctorum

Poniżej zamieszczamy wykaz Zmarłych Członków Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Od początku istnienia naszego Stowarzyszenia (od 2003 roku) pożegnaliśmy już ponad 30 jego Członków. Chcemy uczcić Ich pamięć, jednocześnie przybliżając Ich życiorysy, które składają się na bogatą – bliższą i dalszą – historię polskiej biblistyki i teologii, a także wpisują się w dzieje naszej Ojczyzny. Pragniemy pamiętać o Zmarłych Biblistach, z których dorobku życia i pracy naukowej korzystamy (Teksty życiorysów znajdują się w archiwalnych numerach Zeszytów Naukowych SBP).
 

Zmarli członkowie SBP                                                                                                                                 Pobierz