Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Biblistów Polskich
ul. Wajdeloty 3/53
20-604 Lublin
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich
ks. dr Marcin Kowalski
kom. 607 447 983