Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Biblistów Polskich
ul. Wajdeloty 3/53
20-604 Lublin
 
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich
ks. dr Marcin Chrostowski
 
Numer rachunku SBP: 96 1020 3176 0000 5602 0253 2604
 
Nazwa posiadacza rachunku: Stowarzyszenie Biblistów Polskich; adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa