Nagroda SBP

 

Nagroda SBP

Regulamin nagrody
Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Uchwała w sprawie ustanowienia nagrody
Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Nagroda SBP jest przyznawana za wybitną pozycję książkową wydaną w ciągu ostatnich trzech lat, za ważne dla biblistyki polskiej publikacje w czasopismach lub za wyróżniającą się działalność duszpasterską bądź inną działalność związaną z popularyzowaniem Biblii. (z regulaminu Nagrody SBP)

Nagroda Stowarzyszenia Biblistów Polskich za rok 2007
ks. prof. Janusz A. Frankowski

Nagroda Stowarzyszenia Biblistów Polskich za rok 2004
ks. dr Piotr Ostański
za publikację
Bibliografia Biblistyki Polskiej 1945-2002, tt. 1-2, Poznań 2002.