Zaproszenie na VI Międzynarodową Konferencję Biblijną „Wokół zagadnień translatoryki i egzegezy biblijnej. Prekursorzy i kontynuatorzy dzieła św. Hieronima ze Strydonu”

Organizatorem Konferencji jest Pracownia Starożytnego Bliskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Tematem przewodnim konferencji będzie translatoryka i egzegeza biblijna.

Konferencja odbędzie się w dn. 21-22 maja 2019 r. w Ośrodku Naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: teologów, filologów, historyków i innych badaczy, którym tematyka translatoryki i egzegezy biblijnej są bliskie.

Abstrakty (do 200 słów) w jednym z języków kongresowych lub w języku polskim prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2019 r. na adres mjozwiak.uni.wr@gmail.com. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 15 kwietnia 2018 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Opłata konferencyjna wynosi 290 zł.