Zeszyty Naukowe

Dotychczas ukazało się już 13 Zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Na zjeździe w Łodzi został zaprezentowany najnowszy numer Zeszytów (12/2016).