Zeszyty Naukowe

Dotychczas ukazało się już 16 Zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Na Zjeździe SBP w Wigrach został zaprezentowany najnowszy numer Zeszytów (16/2019).