Dotychczasowe 54 sympozjów przyczyniło się do rozwoju polskiej biblistyki.
Ukazało się już 13 zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego

Nowa odsłona strony internetowej

W dniu 4 września 2009 r. uruchomiono nową odsłonę strony internetowej Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Zapraszamy do jej częstego odwiedzania i aktywnego współtworzenia. Wszelkie sugestie będą mile widziane.
Kiedy powstała pierwsza strona SBP, jej przeznaczeniem była jeszcze silniejsza i bardziej skuteczna integracja środowiska biblistów polskich. Jej twórcy zapraszali wówczas wszystkie zainteresowane osoby i środowiska do współpracy oraz wymiany myśli i doświadczeń, wyrażając nadzieję, że przyniosą one błogosławione owoce, spośród których najważniejszym będzie coraz głębsza i powszechniejsza znajomość Pisma Świętego i szeroko rozumianej wiedzy biblijnej.

W zamyśle inicjatorów odnowienia serwisu Stowarzyszenia cel pozostał ten sam, a obecny, zaktualizowany kształt serwisu, ma lepiej pomóc nam w dotarciu do informacji na temat Stowarzyszenia, jego działalności, władz i członków, tym samym usprawniając prace Stowarzyszenia oraz gwarantując jeszcze efektywniejszą komunikację, którą w dzisiejszych czasach zapewnia nam Internet.

Dołożymy wszelkich starań by serwis był na bieżąco aktualizowany, tak by stanowił rzeczywistą pomoc w komunikacji. Będziemy czekać na wszelkie uwagi i sugestie, co do nowej szaty i treści strony!