Dotychczasowe 54 sympozjów przyczyniło się do rozwoju polskiej biblistyki.
Ukazało się już 13 zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego

Lista uczestników
48. Sympozjum Biblistów Polskich
Tarnów, 7-9 września 2010

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Biblistów Polskich:
1. ARNDT Bernard (Marian) OFM o. dr, SBP 81
2. BALKIEWICZ Leszek OFM o. dr, SBP 265
3. BANASZEK Andrzej ks. dr, SBP 146
4. BARANOWSKI Michał OFM Conv o. dr, SBP 97
5. BARDSKI Krzysztof ks. dr hab., SBP 30
6. BARTNICKI Roman ks. prof. dr hab., SBP 14
7. BARTOSZEWICZ Dariusz ks. dr, SBP 221.
8. BASIUK Maciej ks. dr, SBP 227
9. BEDNARZ Michał ks. dr hab., SBP 105
10. BOCIAN Jan Bernard SVD ks. dr, SBP 60
11. BOGACZ Roman ks. dr hab., SBP 102
12. BOREK Wacław ks. dr, SBP 255
13. BOSOWSKI Andrzej ks. dr, SBP 208
14. BRIKS Piotr dr hab., SBP 162
15. BRZEGOWY Tadeusz ks. prof. dr hab., SBP 45
16. BURDA Witold ks. lic., SBP 233
17. CHMURA Edward ks. dr, SBP 237
18. CHROSTOWSKI Waldemar ks. prof. dr hab., SBP 1
19. CZYŻ Stanisław OMI o. dr, SBP 141
20. DĄBEK Tomasz Maria OSB o. prof. dr hab., SBP 67
21. DĄBROWSKI Karol CSMA o. dr, SBP 148
22. DRAWNEL Henryk SDB, ks. dr, SBP 194
23. DYRDA Jan ks. dr, SBP 68
24. DYNAK Adam ks. dr, SBP 275
25. DZIADOSZ Dariusz ks. dr hab., SBP 50
26. DZIK Marek ks. dr, SBP 63
27. FLIS Jan ks. dr hab., SBP 222
28. GLEŃ Aleksandra lic., SBP 191
29. GODLEWSKI Zbigniew ks. dr, SBP 103
30. GRYZIEC Piotr Roman OFM Conv. o. dr, SBP 115
31. GUZEWICZ Mieczysław dr, SBP 58
32. HAŁAS Stanisław SCJ ks. dr hab., SBP 41
33. HARĘZGA Stanisław ks. dr hab., SBP 114
34. JAROMIN Joanna dr, SBP 224
35. JASIŃSKI Mirosław ks. dr, SBP 16
36. JASNOS Renata dr, SBP 78
37. JELONEK Tomasz Bolesław ks. prof. dr hab., SBP 3
38. JEZIERSKA Ewa (Józefa) OSU s. prof. dr hab., SBP 4
39. JĘDRZEJAK Ryszard ks. dr, SBP 244
40. JĘDRZEJEWSKI Sylwester SDB ks. dr, SBP 62
41. JONCZYK Wiesław SJ o. dr, SBP 228
42. KANTOR Maria Aleksandra dr, SBP 64
43. KAPERA Zdzisław Jan dr, SBP 174
44. KASIŁOWSKI Piotr SJ o. dr hab., SBP 51
45. KIC Wiesław dr, SBP 266
46. KIEDZIK Mirosław ks. dr, SBP 27
47. KLINKOWSKI Jan ks. dr hab., SBP 135
48. KORZEC Cezary ks. dr, SBP 206
49. KOSEK Wojciech dr, SBP 154
50. KOWALCZYK Andrzej ks. dr hab., SBP 161
51. KOWALIK Krzysztof Piotr ks. dr, SBP 166
52. KOZIOŁ Stanisław ks. dr, SBP 203
53. KOZYRA Józef ks. dr hab., SBP 5
54. KRAWCZYK Roman ks. prof. dr hab., SBP 36
55. KUBSKI Grzegorz dr hab., SBP 59
56. KUCHARSKI Jacek ks. dr, SBP 110
57. KUDASIEWICZ Józef ks. prof. dr hab., SBP 158
58. KUSZ Tomasz ks. dr, SBP 257
59. KUŚNIERZ Włodzimierz ks. lic., SBP 132
60. LANGKAMMER Hugolin OFM o. prof. dr hab., SBP 200
61. LEWICKI Tomasz ks. dr, SBP 219
62. LINKE Waldemar CP o. dr, SBP 9
63. LINSENBARTH Adam dr hab., SBP 277
64. ŁABUDA Piotr ks. dr, SBP 217
65. ŁACH Jan ks. prof. dr hab., SBP 108
66. ŁANOSZKA Mirosław ks. dr, SBP 258
67. ŁUNIEWSKI Jarosław OSPPE o. dr, SBP 133
68. MAJEWSKI Marcin dr, SBP 252
69. MALINA Artur ks. dr hab., SBP 101
70. MAŁECKI Zdzisław ks. dr hab., SBP 94
71. MARZEC Magdalena lic., SBP 156
72. MELCZEWSKI Paweł TChr ks. dr, SBP 184
73. MICHNIEWICZ Wojciech ks. dr, SBP 149
74. MIELCAREK Krzysztof dr hab., SBP 75
75. MIERZWA Piotr ks. dr, SBP 248
76. MUSIELAK Jan Maria ks. dr, SBP 186
77. MUSZYTOWSKA Dorota Katarzyna dr, SBP 267
78. NAJDA Andrzej ks. dr, SBP 229
79. NYK Piotr OCD o. dr, SBP 90
80. ORDON Hubert SDS ks. dr, SBP 7
81. ORMANTY Stanisław TChr ks. dr hab., SBP 19
82. OSTROWSKI Rafał ks. dr, SBP 43
83. OWORUSZKO Andrzej Roman ks. dr, SBP 209
84. PACIOREK Antoni ks. prof. dr hab., SBP 31
85. PARCHEM Marek ks. dr hab., SBP 214
86. PIEKARZ Danuta dr, SBP 91
87. PIKOR Wojciech ks. dr hab. SBP 118
88. PILARCZYK Krzysztof prof. dr hab., SBP 44
89. PŁAWIAK Andrzej ks. dr, SBP 245
90. PONIŻY Bogdan ks. prof. dr hab., SBP 6
91. PREDER Bronisław ks. dr, SBP 192
92. PUDEŁKO Jolanta (Judyta) PDDM s. dr, SBP 163
93. RADZIWOŁEK Zbigniew ks. dr, SBP 189
94. RAKOCY Waldemar CM ks. prof. dr hab., SBP 48
95. RASZEWSKI Marek ks. dr, SBP 242
96. ROSIK Mariusz ks. dr hab., SBP 35
97. ROSTKOWSKI Zbigniew ks. dr, SBP 38
98. SANECKI Artur SCJ o. dr, SBP 152
99. SEREMAK Jerzy SJ o. dr, SBP 86
100. SEUL Anastazja dr, SBP 264
101. SIEROŃ Roman Bogusław ks. dr hab., SBP 79
102. STASIAK Sławomir Jan ks. dr, SBP 122
103. STEFAŃSKI Jacek ks. dr, SBP 223
104. STROYNOWSKI Tomasz ks. dr, SBP 111
105. STRZAŁKOWSKA Barbara dr, SBP 236
106. STYPUŁKOWSKA Beata dr, SBP 153
107. SZAMOCKI Grzegorz ks. dr, SBP 84
108. SZMAJDZIŃSKI Mariusz ks. dr, SBP 169
109. SZPYRA Szczepan SVD ks. dr, SBP 49
110. SZYMIK Stefan MSF ks. dr hab., SBP 72
111. ŚWIERCZEK Edmund Tadeusz OFM o. dr, SBP 113
112. TRONINA Antoni Jan ks. prof. dr hab., SBP 54
113. URBANEK Beata dr, SBP 272
114. URBAŃSKI Jan Piotr OFM o. dr, SBP 34
115. WASZAK Piotr ks. dr, SBP 271
116. WITCZYK Henryk ks. prof. dr hab., SBP 2
117. WITKOWSKI Stanisław MS ks. dr, SBP 124
118. WŁODARCZYK Stanisław ks. prof. dr hab., SBP 55
119. WŁODARCZYK Zofia dr , SBP 195
120. WOCHNA Marek ks. dr, SBP 104
121. WOJCIECHOWSKI Michał prof. dr hab., SBP 39
122. WOLSKI Grzegorz ks. dr, SBP 278
123. WRONKA Stanisław ks. dr, SBP 65
124. WRÓBEL Mirosław Stanisław ks. dr hab., SBP 92
125. WYPYCH Stanisław CM o. dr, SBP 145
126. ZAŁĘSKI Jan ks. prof. dr hab., SBP 12
127. ZAWADZKI Ryszard ks. dr, SBP 109
128. ZBROJA Bogdan ks. dr, SBP 212
129. ZIÓŁKOWSKI Zenon lic., SBP 56
130. ZWIJACZ Elżbieta (Natanaela) OSU s. dr, SBP 180
131. ŻUKOWSKI Henryk ks. lic., SBP 130
132. ŻYWICA Zdzisław Józef ks. dr hab., SBP 95

Pozostali uczestnicy 47. Sympozjum Biblistów Polskich:
133. BOBORYK Grzegorz ks., członek stowarzyszony
134. JAŃCZUK Leszek dr, członek stowarzyszony
135. DRĄG Piotr mgr lic.
136. GONISZEWSKI Piotr mgr
137. KAPERA Wiesława p.
138. KRAJEWSKI Krzysztof p.
139. LINSENBARTH Barbara p.
140. MALCZEWSKI Zdzisław dr
141. MASTALSKA Danuta Zofia p.
142. MIKOŁAJCZAK Michał kl.
143. NOSEK Marzena p.
144. NOSEK Bogusław p.
145. SOKAL Bartłomiej p.
146. WACŁAWIK Piotr p.

LISTA USPRAWIEDLIWIONYCH NIEOBECNOŚCI
1. ADAMCZEWSKI Bartosz ks. dr, SBP 120
2. DERNOWSKI Piotr ks. dr, SBP 199
3. DRWAL Tomasz Piotr ks. dr, SBP 131
4. GĄDECKI Stanisław abp dr, SBP 160
5. GOŁĘBIEWSKI Marian abp dr hab., SBP 69
6. GROCHOWSKI Zbigniew ks. lic., SBP 250
7. IWAŃSKI Dariusz ks. dr, SBP 230
8. KEMPIAK Ryszard SDB ks. dr, 173
9. KIERNIKOWSKI Zbigniew bp dr hab., SBP 144
10. MAGDA Michał SVD ks. lic., SBP 125
11. MĘDALA Stanisław CM ks. prof. dr hab., SBP 17
12. MUSZYŃSKI Henryk Józef abp prof. dr hab., SBP 8
13. OŁÓW Antoni Jan ks. dr, SBP 23
14. PIETKIEWICZ Rajmund ks. dr, SBP 259
15. RASZTAWICKI Leszek ks. dr, SBP 243
16. ROMANIUK Kazimierz bp prof. dr hab., SBP 270
17. RYBIŃSKA Agata lic., SBP 210
18. RYTEL-ANDRIANIK Paweł ks. lic., SBP 251
19. SIKORA Ryszard (Adam) OFM o. dr hab., SBP 83
20. SUSKI Andrzej bp dr, SBP 225
21. SZLAGA Jan Bernard bp prof. dr hab., SBP 100
22. SZTUK Dariusz SDB ks. dr, SBP 211
23. TOMASZEWSKI Tomasz ks. dr, SBP 234
24. ZDZIARSTEK Stanisław OP o. dr, SBP 268
25. ZIELONKA Iwona dr, SBP 269
26. ŻYCHLIŃSKA Bernadetta Krystyna CSDP s. dr, SBP 57