Dotychczasowe 54 sympozjów przyczyniło się do rozwoju polskiej biblistyki.
Ukazało się już 13 zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego

Słowo Przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich na zakończenie
48. Sympozjum TARNÓW 2010

We wrześniu 2010 r. miały miejsce dwa bardzo ważne dla nas wydarzenia. Jedno to VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 48. Sympozjum Biblistów Polskich, które w dniach od 7 do 9 września odbyło się w Tarnowie. Drugie to uczestnictwo reprezentantów SBP w dniu 16 września w VIII Kongresie Teologów Polskich w Poznaniu.

Na ręce Księdza Biskupa Wiktora Skworca, ordynariusza diecezji tarnowskiej, kieruję serdeczne podziękowania dla Niego, a także dla Księdza Biskupa Wiesława Lechowicza, oraz dla Władz i Alumnów tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego za doskonałą organizację naszej obecności w Tarnowie. Księżom Biskupom dziękujemy za przewodniczenie uroczystym koncelebrom Mszy Świętej i wygłoszone homilie. Osobne podziękowania kieruję do ks. dr. Piotra Łabudy, który włożył bardzo wiele wysiłku w należyte przygotowanie naszego dorocznego spotkania. Z kolei naszą sesję w Poznaniu zaszczycił swoją obecnością Ks. Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania w Tarnowie i w Poznaniu. Cenną pamiątkę ostatniego sympozjum stanowi okolicznościowa fotografia, którą zamieszczamy na naszej stronie internetowej, podobnie jak inne fotografie, które wykonała dr Barbara Strzałkowska. Dziękuję też i pozdrawiam tych Kolegów i Koleżanki, którzy usprawiedliwili swą nieobecność w Tarnowie, łącząc się z nami duchowo i przesyłając pozdrowienia i życzenia. Jeszcze raz było widać, jak budują się i umacniają przyjacielskie więzi, krzepnie współpraca i postępuje integracja naszego środowiska.

Dwaj zasłużeni bibliści, o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM oraz bp dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK, zostali wyróżnieni godnością członków honorowych SBP. Szczerze im gratulujemy! Przyjęliśmy do naszego grona trzy kolejne osoby, a także, po raz pierwszy, czworo członków stowarzyszonych, rekrutujących się spośród biblistów innych wyznań chrześcijańskich.

Ukazały się dwie Księgi Pamiątkowe, które w Tarnowie wręczyliśmy Jubilatom: dla Ks. Prof. Jana Załęskiego i Ks. Prof. Antoniego Troniny, a także kolejny, już 7. numer „Zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich”. Członków SBP, którzy nie przyjechali do Tarnowa, zachęcam do nabycia obu publikacji poprzez nadesłanie zamówienia na mailowy adres Sekretariatu SBP (odpowiednio 25 i 45 zł oraz koszt przesyłki pocztowej). Czekamy teraz na nadesłanie tekstów wygłoszonych referatów i komunikatów, zachęcając by odpowiednio wcześniej zgłaszać swoje wystąpienia na następnym spotkaniu.

VIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 49. Sympozjum Biblistów Polskich odbędą się w dniach 20-22 września 2011 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach. Już teraz proszę o zarezerwowanie tego terminu i przybycie na kolejne doroczne spotkanie.

Na zbliżający się rok akademicki 2010/2011 życzę wszystkim członkom Stowarzyszenia Biblistów Polskich wielu łask Bożych, zdrowia, sił twórczych oraz zapału w pracy naukowej i dydaktycznej, a także wiele pomyślności.

Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski, SBP 1

Warszawa, 17 września 2010 r.