Dotychczasowe 54 sympozjów przyczyniło się do rozwoju polskiej biblistyki.
Ukazało się już 13 zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego

List Przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich na zakończenie
49. Sympozjum KATOWICE 2011

W dniach 20-22 września 2011 r. odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach VIII Walne Zebranie i 49. Sympozjum Biblistów Polskich. Dzięki staraniom Organizatorów, był to wspaniały czas, zarówno od strony intelektualnej i duchowej, jak też towarzyskiej. Nasze spotkanie zostało zorganizowane perfekcyjnie, w czym ogromna zasługa Ks. dr. hab. Artura Maliny. Na jego ręce kieruję słowa podziękowania i najwyższego uznania za profesjonalizm, a przede wszystkim niedoścignioną gościnność i życzliwość.

Bardzo też dziękuję, w imieniu wszystkich uczestników, Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Metropolicie Katowickiemu, Gospodarzowi tego historycznego wydarzenia, a także Władzom i Personelowi oraz Alumnom i Studentom Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Osobne podziękowania dla Księdza Arcybiskupa za przewodniczenie koncelebrze i wygłoszenie homilii podczas uroczystej Eucharystii. Podobne podziękowania kieruje pod adresem Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, Biskupa Siedleckiego, który przewodniczył koncelebrze w drugim dniu sympozjum.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim referentom, autorom referatów i komunikatów, a także uczestnikom dyskusji plenarnych za wystąpienia i głosy, które potwierdzają wysoką jakość prac badawczych i ogromną potrzebę dalszej naukowej refleksji nad Biblią i jej przesłaniem. Bardzo też dziękuję za dwie księgi pamiątkowe: dla bp. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego i dla mnie. Obaj przyjęliśmy je z wdzięcznością i wielkim wzruszeniem.

Na mocy uchwały Walnego Zebrania, po raz pierwszy w naszej historii, wystosowaliśmy dwa listy: do Pana Juliusza Brauna, Prezesa TVP SA, i Pani Prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Treść obu listów jest zamieszczona na niniejszej stronie internetowej. Ufamy, że przyniosą spodziewane rezultaty, nie mogą być nam bowiem obojętne zachowania i wypowiedzi godzące w autorytet Pisma Świętego i obrażające chrześcijan. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy również dokumentację fotograficzną dorocznego spotkania w Katowicach, przede wszystkim wspólną fotografię jego wszystkich uczestników.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Bielecki otrzymał honorowe członkostwo SBP. Stan zdrowia nie pozwala mu uczestniczyć w naszych dorocznych spotkaniach, ale w jego cierpieniu jesteśmy razem z nim.

Już teraz zapraszam na IX Walne Zebranie oraz 50., a więc Jubileuszowe, Sympozjum Biblistów Polskich, które ma się odbyć w dniach 18-20 września 2012 r. w gmachu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Bezpośrednio po nim planujemy wspólną pielgrzymkę do Ostrej Bramy w Wilnie. Bardzo proszę o zarezerwowanie sobie tego terminu i jak najliczniejszy udział w tym historycznym spotkaniu. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Na progu nowego roku akademickiego, na kilka dni przed świętem św. Hieronima, naszego Patrona, życzę obfitości łask Bożych i wszelkiego błogosławieństwa, a także zdrowia i wielu sił do twórczej i owocnej pracy dydaktycznej oraz naukowej.

Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski, SBP 1
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich


Warszawa, 24 września 2011 r.