Dotychczasowe 54 sympozjów przyczyniło się do rozwoju polskiej biblistyki.
Ukazało się już 13 zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie badań biblijnych i duszpasterstwa biblijnego

Zeszyty Naukowe

Dotychczas ukazało się już 13 Zeszytów Naukowych Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Na zjeździe w Łodzi został zaprezentowany najnowszy numer Zeszytów (12/2016).