Pełna Konkordancja do Biblii Greckiej!

Podczas Sympozjum SBP w Wigrach we wrześniu 2019 r. zaprezentowano postępy prac nad Pełną Konkordancją do Biblii Greckiej. Praca jest już na ukończeniu, a jej szczegóły ukazuje poniższa prezentacja, dostępna do pobrania:

 

Konkordancja 2019