Śp. ks. kan. dr Jan DYRDA

Z żalem zawiadamiamy, że 15 grudnia 2020 r. odszedł do Domu Ojca śp. ks. kan. dr Jan DYRDA, kapłan Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich (SBP 68). Miał 89 lat. 

 

Msza św. pogrzebowa za Zmarłego Kapłana została odprawiona w piątek 18 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie, po niej nastąpiło przejście i pochówek na cmentarzu parafialnym we Wschowie.

 

Zmarłego Kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

 

Ks. kan. Jan DYRDA urodził się 24 listopada 1931 r. w Leszniowie (obecnie Ukraina) w rodzinie Leopolda i Olgi z domu Tymkowicz. Świadectwo dojrzałości uzyskał w liceum ogólnokształcącym we Wschowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Studium Międzyseminaryjnym w Krakowie, a także w Studium Seminaryjnym w Częstochowie. 28 kwietnia 1957 r. został kapłanem diecezji częstochowskiej, przyjmując święcenia z rąk bp. Zdzisława Golińskiego w kościele pw. św. Barbary w Częstochowie. Pracował jako wikariusz w Łagiszy koło Będzina (1957-59), Dobryszycach koło Radomska (1959-61), Porębie koło Zawiercia (1961-63), Sosnowcu (par. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1963-64), Radomsku (par. św. Magdaleny, 1964-65), Częstochowie (par. Świętego Krzyża, 1965-66) i ponownie Sosnowcu (par. św. Tomasza, 1966-68).

W sierpniu 1969 r. oddelegowany przez biskupa ordynariusza, podjął posługę na terenie obecnej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Był wikariuszem w Krośnie Odrzańskim. Jako wikariusz-zarządca od 1970 r. kierował parafią pw. św. Elżbiety w Pławiu. Ze względu na sprzeciw ówczesnych władz wojewódzkich nie mógł tam być formalnie mianowany proboszczem. 

W 1976 r. obronił w ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie pracę magisterską zatytułowaną: Powszechne kapłaństwo wiernych w „Enarrationes in Psalmos” św. Augustyna, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Emila Stanuli CSsR. W tym samym roku jako administrator objął parafię pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie, skąd po trzech latach, w 1979 r. został przeniesiony do Zawady. Rok później uzyskał tytuł licencjata w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Parafią w Zawadzie ks. Jan kierował w latach 1979-1999, a więc przez 20 lat.

8 maja 1987 r. uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie doktorat z zakresu teologii na podstawie rozprawy: Początki kapłaństwa izraelskiego w świetle kapłaństwa Kanaanitów, której promotorem był ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek. W latach 1981-98 był diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia. Przez pewien czas pełnił też funkcję wykładowcy w Instytucie Formacji Katolickiej dla Świeckich w Gorzowie Wlkp. 27 lutego 1989 r. został inkardynowany do diecezji gorzowskiej (od 1992 r. – zielonogórsko-gorzowskiej).

25 sierpnia 1999 r. przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Jako emeryt był przez dwie kadencje członkiem Rady Kapłańskiej. W kwietniu 2017 r. został wyróżniony godnością kanonika Rochettum et Mantolettum (z przywilejem noszenia rokiety i mantoletu).

Pośród naukowych i literackich osiągnięć ks. Jana wyróżnić można opracowanie Modlitewnika katechetycznego (Pallotinum 1990); zaś owocem jego zainteresowań naukowych jest m.in. artykuł: Religijne pośrednictwo patriarchów Izraela, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 46(1992)3-4, s. 156-161.

Ks. Jan Dyrda zmarł 15.12.2020 r. w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Miał 89 lat.