58. Sympozjum SBP

Walne Zebranie i Sympozjum Biblistów Polskich, Radom, 13-15.09.2021 r.:

 

DZIĘKUJEMY!

 

 

W związku z ogromnym zainteresowaniem referatem Ks. prof. Henryka Witczyka o bł. Prymasie Stefanie Wyszyńskim, poniżej publikujemy jego treść:

 

Inspiracje biblijne w nauczaniu kard. S. Wyszyńskiego 

 

Podczas Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dn. 13 września 2021 r. podjęto uchwałę o przyjęciu p. dr. Krzysztofa Pilarza (SBP 370) do Stowarzyszenia Biblistów Polskich, które w chwili obecnej liczy 325 członków.

 

Panu Krzysztofowi życzymy wielu Bożych łask i owocnej współpracy z SBP!

 

59. Sympozjum SBP planowane jest w dniach
14-16 września 2022 r. (środa-piątek)
w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Zapraszamy!