Od Księgi Henocha do Czwartej Księgi Sybillińskiej

W dniach 23–24 listopada 2022 r. w Centrum Transferu Wiedzy w Lublinie odbyło się sympozjum pt. Od Księgi Henocha do Czwartej Księgi Sybillińskiej, upamiętniające życie i twórczość ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza SDB, organizowane przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Program: