Sympozjum Biblijne z okazji wręczenia księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Hałasowi SCJ

9 grudnia 2022 r. w sali 217 w budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie odbyło się

sympozjum biblijne

 

„Misericordias Domini in aeternum cantabo” (Ps 88,2) z okazji wręczenia księgi pamiątkowej
ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Hałasowi
SCJ

 

organizowane przez

Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie