Księga Pamiątkowa: Zaproszenie do publikacji

Księga Pamiątkowa dla o. prof. dr. hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM

 

Zaproszenie do publikacji tekstów

 

Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii zaprasza do uczczenia rocznic o. prof. dr. hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM, który w bieżącym roku obchodzi 70. rocznicę urodzin, 50. rocznicę wstąpienia do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach Panewnikach oraz 38. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej w kilku ośrodkach teologicznych.

 

Wymienione rocznice Dostojnego Jubilata pragniemy uhonorować opublikowaniem Księgi Pamiątkowej. Zaproszenie do wzięcia udziału w jej powstaniu jest kierowane do jego licznych przyjaciół z grona Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zwłaszcza do licznych doktorów, których wypromował o. prof. Sebastian Jasiński.

 

Zakres tematyki artykułów jest dowolny. Prosimy, aby objętość nie przekraczała 40 tysięcy znaków i aby zostały zredagowane zgodnie z załączonymi tu zasadami

 

Teksty artykułów prosimy nadsyłać

do końca maja 2023 r.

na adres mailowy:
ademitrow@uni.opole.pl