XIX Walne Zebranie i 60. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich

XIX Walne Zebranie i 60. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich: DZIĘKUJEMY

W dniach 20-22 września 2023 r. w Tarnowie odbyło się XIX Walne Zebranie i 60. Sympozjum
Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 

 

Bardzo dziękujemy organizatorom oraz wszystkim uczestnikom corocznego zjazdu biblistów.

 

 

Z radością informujemy także, że podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dn. 20 września 2023 r. dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, którym został ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI, który przez dwie kadencje (lata 2013–2023) był Członkiem Zarządu SBP.

 

Skład nowego Zarządu V Kadencji (lata 2023–2028) przedstawia się następująco: 

 

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

 

Wiceprzewodniczący: ks. dr hab. Roman Bogacz

 

Członkowie:

 

dr hab. Barbara Strzałkowska
ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak
ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak


Sekretarz Zarządu (czasowo): ks. dr Marcin Chrostowski

 

 

Nowi Członkowie Zarządu V Kadencji (lata 2023–2028):

 

 

 

Podczas Zebrania Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dn. 20 września 2023 r. podjęto uchwałę o przyjęciu 3 nowych osób do SBP, które w chwili obecnej liczy 335 Członków Zwyczajnych.

 

Nowo wybrani Członkowie SBP to:

 

  1. Ks. dr Piotr HEROK (SBP 384)

  2. Ks. mgr lic. Rafał BOGACKI (SBP 385)

  3. O. prof. Arkadiusz KRASICKI (SBP 386)

 

Nowo wybranym Członkom SBP serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy!

 
 

Kolejne, 61. Sympozjum Biblistów Polskich odbędzie się w dniach 16–18 września 2024 r. w Bydgoszczy

 

 

Serdecznie ZAPRASZAMY!