IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu Evangelii gaudium:

Kościół w świecie, pośród wielu religii.

 

Wprowadzenie:

Kościół w Polsce przeżywa czas gwałtownych przemian, które przez wielu katolików, w tym księży i teologów, postrzegane są jako upadek albo nawet klęska. Taka ocena rodzi albo zwątpienie i w efekcie rezygnację albo desperackie działania duszpasterskie.

Na wydarzenia w Kościele trzeba patrzeć z perspektywy teologicznej. Ecclesia semper reformanda. Kościół zawsze potrzebuje odnowy, nie może więc ustawać w wysiłku zrozumienia siebie samego. Bez tego wysiłku nie jest bowiem możliwe wypełnianie misji, dla której Jezus Chrystus założył Kościół – głoszenia Ewangelii całemu światu. Ten wysiłek, refleksję teologiczną o Kościele, podejmuje również papież Franciszek.

Tematyka:

W ramach IV Konferencji Evangelii Gaudium podjąć teologiczną refleksję wychodzącą od faktu, że Kościół żyje w świecie zglobalizowanym, w którym wielość religii jest przeżywana inaczej niż w poprzednich wiekach. A więc mocniej niż kiedykolwiek uniwersalne roszczenie wpisane w fundamenty naszej wiary zderza się z pluralizmem. Nowej ostrości nabierają pytania o tożsamość chrześcijaństwa i o to, jak wypełniać nakaz głoszenia Ewangelii.

Franciszek podejmuje te kwestie wielokrotnie, przede wszystkim w encyklice Fratelli tutti. Jest więc dla nas ważnym przewodnikiem. Ale jego nauczania nie da się zrozumieć bez przypomnienia wcześniejszych dokumentów Kościoła, koncepcji i sporów teologicznych oraz spojrzenia na religie. Natomiast stawiane w tym kontekście pytanie o tożsamość chrześcijaństwa wymaga pogłębionej refleksji teologicznofundamentalnej.

Uczestnicy:

Konferencja skierowana jest do teologów i wszystkich zainteresowanych naukowo tematem Kościoła w dzisiejszym świecie.

Terminy:

Konferencja odbędzie się 16 listopada 2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Propozycje referatów można składać do 20 października 2023 r.

Dla słuchaczy – wstęp wolny.

Informacje szczegółowe:

www.wsd.lodz.pl/evangeliigaudium