KSIĘGI PAMIĄTKOWE WYD. „VOCATIO” W PROMOCYJNEJ CENIE!

 

 

Seria Ad Multos Annos to Księgi Pamiątkowe ku czci Biblistów–Jubilatów. W książkach zawarte są artykuły biblijne, egzegetyczne i teologiczne ku ich czci.

 

Wydawnictwo proponuje 
PROMOCYJNĄ CENĘ 1 ZŁ. (+5% VAT) za EGZEMPLARZ.

 

Prezentowane Księgi (7 tytułów) zawierają bardzo ciekawe STUDIA BIBLIJNE i teologiczne na różne tematy.

 

Spis treści poszczególnych tomów:

 

Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź”. Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego w 85. rocznicę urodzin, zebr. i oprac. W. Chrostowski.

 

Ja jestem Józef brat wasz. Księga pamiątkowa ku czci Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego w 65. rocznicę urodzin, zebr. i oprac. W. Chrostowski.

 

Mów Panie bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Ryszarda Rubinkiewicza SDB w 60. rocznicę urodzin, zebr. i oprac. W. Chrostowski.

 

Omnium artifex docuit me sapientia. Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego SDB w 75. rocznicę urodzin, red. D. Sztuk SDB.

 

Pan moim światłem. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę urodzin, zebr. i oprac. W. Chrostowski.

 

Pieśniami dla mnie twoje przykazania. Księga Pamiątkowa dla Księdza profesora Janusza Frankowskiego w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, zebr. i oprac. W. Chrostowski.

 

Słowo Twoje jest Prawdą  Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Mędali CM w 65. rocznicę urodzin, zebr. i oprac. W. Chrostowski.

 

 

Zamówienia:
Iwona Wrzeszcz
Sekretarz redakcji
Oficyna Wydawnicza VOCATIO
kom. 508 091 948
sekretarz@vocatio.com.pl
www.vocatio.com.pl