Wiosenne Dni Biblijne 2024

Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje konferencję naukową dn. 5 marca 2024 r. w ramach tzw. Wiosennych Dni Biblijnych. Jako temat przewodni konferencji pragniemy zaproponować „Sąd Boży w Biblii i w kulturach starożytnych”. Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w późniejszym terminie. Już teraz natomiast pragnę poinformować, że wydarzenie zaplanowane jest w godzinach 9 – 18, w czterech sesjach z przerwą obiadową.

 
 
Pragnę gorąco zachęcić Szanownych Biblistów do wzięcia aktywnego udziału w tym wydarzeniu i zgłoszenia swojego referatu (wszystkie wystąpienia przewidywane są w języku polskim). Zaproponowany temat jest dzisiaj niezwykle ważny i można go omówić z różnych perspektyw: biblijnej i pozabiblijnej, staro- i nowotestamentalnej, Qumran i literatury apokryficznej, itd. To wielkie bogactwo treści i tematów, którymi warto się podzielić z polskim odbiorcą. Wielu z Was jest ekspertami w tym właśnie temacie.

 

Proszę o zgłaszanie chęci wygłoszenia referatu i zaproponowanie tematu do piątku 12 stycznia 2024 r. (mailowo: kkino@wp.pl). Żywię nadzieję, że ta zachęta spotka się z licznym odzewem, abyśmy mogli bogato zastawić stół Bożego Słowa na najbliższe Wiosenne Dni Biblijne KUL.