Międzynarodowa Konferencja Biblijna „Biblia i apokryfy biblijne. Przekłady, interpretacja i recepcja”

Zaproszenie

na XI Międzynarodową Konferencję Biblijną

„Biblia i apokryfy biblijne. Przekłady, interpretacja i recepcja”.

 

Temat przewodni: egzegeza biblijna i apokryfy oraz ich recepcja

 

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maja 2024 r. w Ośrodku Naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim (16 maja) oraz w Centrum Badań UWr w poewangelickim kościele w Odolanowie (17 maja).

 

Abstrakty (do 200 słów) w jednym z języków kongresowych lub w języku polskim prosimy przesyłać do dnia 20 kwietnia 2024 r. na adres: pracownia.biblijna@uwr.edu.pl 

 

Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 30 kwietnia 2024 r., o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.