Zarząd SBP na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie

Zarząd Stowarzyszenia Biblistów Polskich na Sympozjum dla wykładowców Pisma Świętego na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie

 

 

Papieski Instytut Biblijny od 2012 r. podjął stałą inicjatywę szkoleniową skierowaną do naukowców i nauczycieli Pisma Świętego na wydziałach teologicznych i innych instytucjach badawczych.

 

Co roku organizowane jest seminarium naukowe, którego celem jest aktualizacja wiedzy z różnych dziedzin biblijnych oraz stworzenie platformy wymiany między osobami zajmującymi się nauczaniem Pisma Świętego w różnych częściach świata (https://www.biblico.it/Seminario_2012/seminario_agg.html)

 

W roku 2024 seminarium odbywa się w dniach 22-26 stycznia.

 

Nasze Stowarzyszenie w Rzymie reprezentują: Przewodniczący SBP, ks. prof. Dariusz Kotecki oraz Członkowie Zarządu: Ks. prof. Janusz Kręcidło i ks. prof. Dariusz Dziadosz.

 

Członkom Zarządu SBP życzymy Światła Ducha Świętego w zdobywaniu wiedzy biblijnej, aby ubogacać słuchaczy słowem, które daje życie (por. Ps 119,50).