Życzenia Przewodniczącego SBP

Chrystus Zmartwychwstał!

 

100+ Free The Tomb Of Jesus & Jesus Images - Pixabay

 

Życzę, aby Święte Triduum Paschalne było czasem odkrywania nieskończonej miłości naszego Pana, który przed „Świętem Paschy (…) wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował (…) i zaczął umywać uczniom nogi” (J 13,1-5). Albowiem On „obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści (…), przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (Iz 53,4-5), „On jest naszą Paschą” (1 Kor 5,7). Niech nieustanne odkrywanie tych tajemnic prowadzi nas do zrozumienia, że „umarliśmy dla grzechu, żyjemy zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (por. Rz 6,11).

 

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla każdego pełne radości i pokoju. 

  

                         ks. prof. Dariusz Kotecki

Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich